SOS-lapsikyläjärjestö on auttanut neljää miljoonaa lasta 70 vuodessa

25.4.2019
Tiedotteet

SOS-lapsikyläjärjestö on 70 toimintavuotensa aikana tarjonnut maailmanlaajuisesti 4 miljoonalle lapselle mahdollisuuden elää turvallista lapsuutta perheessä. Kaikkiaan se on vaikuttanut positiivisesti 13 miljoonan ihmisen elämään. Vuosikymmenten varrella SOS-Lapsikylä on Suomessa auttanut yhteensä 6 000 lasta ja heidän perheenjäsentään.

Kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö on perustamisestaan, vuodesta 1949, lähtien auttanut yhteensä neljää miljoonaa lasta ja nuorta kasvamaan turvallisessa ja välittävässä perheessä ja ollut positiivisesti myötävaikuttamassa yli 13 miljoonan ihmisen elämään. Asia selviää tuoreesta 70 Years of Impact -vaikuttavuusraportista, jossa järjestö valottaa 70-vuotista työtään perhehoidossa ja perheiden tukemisen ohjelmissa. Järjestö täyttää 70 vuotta tänään 25.4.2019.

Sukupolvelta toiselle siirtyvien ongelmien kierrettä saatu katkaistua

SOS-lapsikyläjärjestön auttamilla lapsilla on ollut mahdollisuus tarjota parempi elämä myös omille lapsilleen ja lapsenlapsilleen. Näin ongelmien ja hylkäämisen kierrettä on saatu katkaistua.

SOS-lapsikyläjärjestö on:

  • katkaissut avuntarpeen periytymistä – noin 90 %:lla autetuista on vahvat tukiverkostot, hyvät suhteet perheeseensä ja he pitävät omista lapsistaan hyvää huolta.
  • tukenut kouluttautumista ja työllistymistä – yli 80 %:lla autetuista on toisen asteen koulutus tai ammattikoulutus, ja heillä on tarvittavat taidot hyvän työpaikan saamiseksi tai he opiskelevat sellaiset saadakseen. Autetuista 60 % pystyy ansaitsemaan riittävän toimeentulon.
  • auttanut perustarpeiden täyttämisessä – autetuista 90 %:lla perustarpeista täyttyy ainakin kaksi kolmesta. Heillä on kunnollinen asunto, tarpeeksi ruokaa ja pääsy terveydenhuoltoon.
  • tukenut onnellisen elämän peruspilarien rakentamisessa – 80 % autetuista kokee olevansa turvassa ja suhtautuu elämäänsä positiivisesti.

Kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön teettämissä tutkimuksissa on laskettu, että jokainen euro, jonka järjestö on sijoittanut lapsiin ja nuoriin, on poikinut viisi euroa takaisin yhteiskunnalle. Tämä näkyy yksittäisten ihmisten kasvaneina tuloina sekä yhteiskunnan hyvinvointipalveluihin käyttämien kulujen laskuna.

Suomessakin apua saaneita on tuhansia

Suomessa SOS-Lapsikylä on toiminut vuodesta 1962. Vuosikymmenten varrella SOS-Lapsikylä on auttanut maassamme yhteensä 2 000 lasta ja nuorta sekä välillisesti ainakin 4 000 heidän perheenjäsentään. Suomessa toiminnan tulokset ovat hyvin samankaltaiset kuin kansainvälisesti. Suurin osa lapsista on saanut lapsikylästä hyvät eväät elämäänsä.

Suomessa SOS-Lapsikylän sijaisperheissä kasvaneista nuorista:

  • noin 85 % on suorittanut toisen asteen opinnot
  • noin 70 % on työllistynyt
  • noin 90 % on tyytyväisiä elämäänsä
  • noin 90 % on pärjännyt hyvin omassa vanhemmuudessaan.

“Järjestömme tehtävänä on tarjota heikoimmassa asemassa oleville lapsille mahdollisuus elää turvallista lapsuutta perheessä. Olemme ylpeitä siitä, että olemme vuosikymmenten aikana voineet antaa tämän mahdollisuuden miljoonille lapsille ja olla katkaisemassa syrjäytymisen kierrettä”, SOS-Lapsikylän viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen sanoo.

Lue vaikuttavuusraportti kokonaisuudessaan sivuiltamme.

Lisätietoja:

SOS-Lapsikylän viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen, p. 040 570 8298, leena.poutanen(at)sos-lapsikyla.fi