Tukea toisen asteen opiskelijoille lahjoitusvaroin

10.4.2019
Lastensuojelussa tapahtuu

Varkauden kaupungin ja SOS-Lapsikylän kehittämiskumppanuudessa on yhteisten vuosien aikana rakennettu toimintamalleja, jotka vahvistavat kuntalaisten hyvinvointia ja vähentävät samalla eriarvoisuutta. Useat kymmenet varkautelaiset kouluikäiset lapset ovat voineet jo vuosia harrastaa itselleen mieluisaa harrastusta lahjoitusvaroin.

Vuosien saatossa toisen asteen opinnot ovat karanneet joidenkin nuorten ulottumattomiin. Lukio-opiskelun on tiedetty aina olevan kirjoineen kallista, mutta nykyisin myös tietokoneen omistaminen on edellytys opiskeluille. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa edellytetään joillain aloilla erilaisten opiskeluvälineiden kuten esimerkiksi turvakenkien, henkilökohtaisten työasujen tai erilaisten pätevyyskorttien kuten hygieniapassien hankintaa. Nämä kustannukset voivat olla toisille perheille liian suuri taloudellinen ponnistus.

Varkaudessa yritykset tukevat opiskelua

Nuoret ovat usein varsin lojaaleja omalle perheelle ja vanhemmilleen eivätkä ehkä aidosti uskalla edes haaveilla esimerkiksi kampaaja-opinnoista, jos tietävät, että vanhemmat eivät voi niukoista varoistaan kustantaa opiskeluissa välttämättömiä, jopa satojen euron arvoisia työvälineitä. Tutkimustiedon perusteella tiedämme myös sen, että opiskelujen aloittaminen alalla, joka ei aidosti kiinnosta, ei sitouta tai motivoi nuorta opiskelujen pariin. Tällöin myös uhka opintojen keskeyttämiselle on suuri.

Varkaudessa haluttiin käynnistää yhteistyö, joka mahdollistaisi mahdollisimman monen nuoren hakeutuvan itseään aidosti kiinnostavalle alalle tai jatko-opintoihin peruskoulun jälkeen. Varkauden kaupungin työllisyyspalveluiden, nuorisopalveluiden sekä SOS-Lapsikylän yhteistyönä lanseerattiin tämän vuoden alussa toimintamalli, jonka avulla paikalliset yritykset voivat lahjoittaa varoja toisen asteen opiskeluvälineiden hankkimista varten. Näin paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus jo opiskeluvaiheessa tukea opiskelijoita ja aloja, joista heille tulevaisuudessa työllistyy osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa.

Yritykset, yhteisöt tai vaikka yksityiset henkilöt voivat lahjoittaa SOS-Lapsikylän kautta varat paikallisten nuorten toisen asteen opintoihin. Kehittämiskumppanuuden ansiosta SOS-Lapsikylä ei ota lahjoituksista lainkaan hallinnointikuluja, vaan ne voidaan ohjata kokonaisuudessaan tukea tarvitsevalle nuorelle.

Ohjaamolla on tässä toimintamallissa myös merkittävä rooli. Ohjaamo on paikka, josta nuori saa apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Ohjaamossa tunnistetaan, mikäli vähävaraisuus on este nuoren koulutukseen hakeutumiselle tai opinnoissa jatkamiselle. Ohjaamo voi yhteistyössä yrityksiltä saatujen lahjoitusten turvin hankkia nuorelle opiskeluihin välttämättömät tarvikkeet ja näin nuori pääsee jatkamaan opintojaan tai uskaltaa hakeutua opiskelemaan alaa, josta hän on kiinnostunut ja jonka opiskeluun hän olisi sitoutunut.

Opiskelut karkaavat nuoren ulottumattomiin

Eduskunnan sivistyslakivaliokunta hylkäsi helmikuussa 2019 kansalaisaloitteen toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta. Aloite hylättiin, koska valiokunnan mielestä esitetyt toimet eivät kuulu eduskunnalle vaan hallitukselle.

Pian maahamme valitaan uudet kansanedustajat ja hallitus ja onkin mielenkiintoista nähdä, kuinka keskustelu toisen asteen maksuttomuudesta seuraavalla hallituskaudelle etenee. Sillä me kaikki tiedämme, että toisen asteen opiskelut karkaavat nykyisellään liian monen nuoren ulottumattomiin – jo muutaman kympin oppikirjat työvälineistä ja tietokoneista puhumattakaan, saattavat olla esimerkiksi yksinhuoltajalle ylivoimainen kustannus. Tällöin opiskeluun sinänsä motivoitunut nuori saattaa tipahtaa opiskelujen ulkopuolelle.

Varkaudessa olemme ryhtyneet jo toimeen tämän ilmiön estämiseksi ja toivomme toki, että muissakin kunnissa käynnistettäisiin vastaavanlaisia toimia tulevaisuuden työntekijöiden puolesta!

Lisätietoja toimintamallista

Tee lahjoitus toisen asteen opintojen tukemiseen Varkaudessa:
Saaja: SOS-lapsikyläsäätiö
Tilinumero: Nordea FI27 2386 1800 0100 66
Viite: 2464

Kirjoittaja