Eva Ahlströmin säätiöltä merkittävä lahjoitus SOS-Lapsikylän tukiperhetyön vauhdittamiseen

5.3.2019
Tiedotteet

SOS-Lapsikylä on laajentamassa tukiperhetoimintaansa valtakunnalliseksi. Tässä suurena apuna on Eva Ahlströmin säätiön antama merkittävä lahjoitus SOS-Lapsikylän tukiperhetoiminnan kehittämiseen. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa pitkäjänteisesti tulevaisuudessakin.

Tukiperhetoiminta tarjoaa matalan kynnyksen varhaista apua perheille, jotka elävät kuormittavan arjen keskellä. SOS-Lapsikylä on kehittänyt toimintaa yli kolmen vuoden ajan Espoossa ja nyt palvelun tarjontaa laajennetaan uusille paikkakunnille.

”Tukiperhetarpeen taustalla voivat olla esimerkiksi yksinhuoltajuus, vaikea elämäntilanne tai sosiaalisten verkostojen vähyys tai puute. Tukiperheen avulla uupunut vanhempi saa levähtää ja lapsi voi viettää säännöllisesti aikaa turvallisten aikuisten kanssa. Tavallisesti lapset viettävät tukiperheessä noin yhden viikonlopun kuukaudessa”, kertoo SOS-Lapsikylän viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen.

Tukija jo useiden vuosien ajalta

Eva Ahlströmin säätiölle on tärkeää olla mukana vähentämässä kielteistä kehitystä yhteiskunnassa. Tähän se pyrkii tukemalla haavoittuvassa asemassa olevien naisten, lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä järjestöjä, joista SOS-Lapsikylä on hyvä esimerkki. Eva Ahlströmin säätiölle onkin tärkeää tukea SOS-Lapsikylän tekemää ennaltaehkäisevää työtä lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseksi.

Yhteistyö Eva Ahlströmin säätiön ja SOS-Lapsikylän välillä alkoi jo vuonna 2016, jolloin säätiö tuki lapsikylässä asuvien lasten matkaa SOS-lapsikyläjärjestön yhteiselle, vuosittain järjestettävälle kansainväliselle suurleirille Italian Caldonazzoon. Tämän jälkeen säätiö on tukenut yksin maahan tulleiden pakolaisnuorten kummiperhetoimintaa, haavoittuvassa asemassa eläneiden lasten ja perheiden tunneleiriä sekä perhekuntoutusperheille tarkoitettuja viikonloppuleirejä.

Tukiperheistä Suomessa huutava pula

Eva Ahlströmin säätiössä tiedetään, että lapsiperheiden ongelmat tulevat yhteiskunnalle kalliiksi, ellei niihin puututa ajoissa. Eva Ahlströmin säätiön puheenjohtaja Maria Bondestam uskoo, että säätiö pystyy lisäämään heikoimmassa asemassa olevien lasten ja perheiden hyvinvointia yhdessä SOS-Lapsikylän kanssa. 

”Meille on tärkeää, että tukemme kohdistuu toimintaan, joka on ennaltaehkäisevää, eikä laastari jo tulleisiin haavoihin. Avun saanti ajoissa ja asioihin puuttuminen ennen kuin ongelmat ovat aiheuttaneet suurta vahinkoa ovat ihmisten ja yhteiskunnan kannalta tärkeitä asioita”, painottaa Maria Bondestam.

SOS-Lapsikylässä odotetaan innolla, mitä yhteistyöllä saadaan aikaan.

”Olemme ylpeitä ja onnellisia siitä, että Eva Ahlströmin säätiö valitsi SOS-Lapsikylän tukiperhetoiminnan laajentamisen tukensa kohteeksi Suomessa. Lapsiperheiden tuen tarve Suomessa on suuri ja tukiperheistä on huutava pula. Tuhannet lapset valtakunnallisesti jonottavat tukiperhettä. Lahjoituksella voimme muun muassa vauhdittaa tukiperheiden rekrytointia, valmentaa tukiperheitä uuteen rooliinsa ja järjestää toiminnassa mukana oleville perheille yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia”, iloitsee Leena Poutanen.

Lisätiedot:

SOS-Lapsikylän viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen, leena.poutanen(at)sos-lapsikyla.fi, p. 040 570 8298
Eva Ahlströmin säätiön hallituksen jäsen Helena Nahi, helena.nahi(at)evaahlstromsstiftelse.fi, p. 040 530 4415