S-Pankki ja FIM esittelevät uudenlaisen rahaston – keskittyy edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia

28.1.2019
Tiedotteet
Kädet joissa pieni talo.

S-Pankin varallisuudenhoitoon kuuluva FIM kerää sijoituksia pääomasijoitusrahastoon, jonka varat käytetään Lapset SIB -hankkeeseen. Kyse on vaikuttavuussijoittamisen periaatteita noudattavasta hankkeesta, jossa kunnat, sijoittajat, järjestöt ja yritykset yhdistävät voimansa lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin tueksi.

Vaikuttavuussijoittamisessa pyritään löytämään uudenlaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten lasten ja nuorten syrjäytymiseen. Vaikuttavuussijoittaminen on maailmalla noin 200 miljardin euron suuruiseksi voimistunut uusi sijoitustyyli, joka on rantautumassa vauhdilla myös Suomeen. SIB-rahastot (Social Impact Bond), kuten Lapset SIB -hankkeeseen liittyvä pääomasijoitusrahasto, ovat yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto.

Lapset SIB -hankkeessa rahoitetaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä. Niillä pyritään synnyttämään kunnille säästöjä lastensuojelusta ja syrjäytymisestä syntyvien kustannusten ja tulonmenetysten laskuna. Syntyneet kustannussäästöt jaetaan kunnan ja rahaston sijoittajien kesken. Rahasto on suunnattu ammattimaisille sijoittajille.

FIM hallinnoi hanketta yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton, mukana olevien kuntien ja Sitran kanssa. Hankkeeseen liittyvä toiminta on jo alkanut Hämeenlinnassa ja Vantaalla Iceheartsin ja SOS-Lapsikylän avulla. Lisäksi hankkeiden suunnittelu on käynnissä kourallisessa muita kuntia.

Vantaalla asukkaille näkyvin toimintamuoto on uuden Perhekumppani-toiminnan aloittaminen. Perhekumppanit tukevat kohderyhmään kuuluvia perheitä ja työskentelevät tiiviissä yhteistyössä Vantaan sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisten kanssa. Perhekumppanitoiminta toteutetaan yhdessä SOS-Lapsikylän kanssa, ja sitä täydennetään muilla palveluilla, joita ohjelmaan osallistuva lapsi ja tämän perhe tarvitsee.

Vantaalla perhepalveluiden asiakkaille näkyvin Lapset SIB Vantaan muoto on uuden Perhekumppani-toiminnan aloittaminen. SOS-Lapsikylän perhekumppanit Sivi Rajavaara ja Jonna Salonen tukevat kohderyhmään kuuluvia perheitä ja työskentelevät tiiviissä yhteistyössä Vantaan sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisten kanssa.

”Olemme hurjan ylpeitä, että voimme olla mukana edistämässä suomalaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvointia. Ensimmäiset sijoittajat ovat jo ilmoittautuneet mukaan hankkeeseen ja neuvottelemme parhaillaan useiden sijoittajien kanssa”, S-Pankin varallisuudenhoidon johtaja Hanna Porkka kertoo.

S-Pankki ja FIM haluavat nostaa vaikuttavuussijoittamisen merkittäväksi sijoitustyyliksi. Aiemmin tammikuussa S-Pankki kertoi yrityskaupasta, jossa vaikuttavuussijoittamisen asiantuntijayhtiö Epiqus Oy:stä tuli FIM Pääomarahastot Oy:n tytäryhtiö.

”Vaikuttavuussijoittamisessa huomioidaan sekä yhteiskunnallisia että ympäristöllisiä tavoitteita tasavertaisesti taloudellisen tuoton ja riskin kanssa”, vaikuttavuussijoittamisen johtaja Jani Kempas S-Pankista sanoo.

Näin syntyvät rahaston tuotot:

  • Rahaston tuotto syntyy siitä, miten hyvin lastensuojeluun kohdistetut toimenpiteet saavuttavat niille asetetut mitattavat tavoitteet. 
  • Tällöin kunnat maksavat tulospalkkioina osan syntyneistä säästöistä rahastolle. Kunta ostaa siis tuloksia suoritteiden sijaan. 
  • Onnistuneesta hankkeesta hyötyvät siis sekä uusia palveluita saavat lapset ja nuoret, säästöjä saavat kunnat sekä sijoittajat, joilta kerätyn pääoman turvin hyvinvointia edistetään.

Kysymyksiä ja vastauksia Lapset SIB -hankkeesta

Lisätietoja Lapset SIB -hankkeen etenemisestä Vantaalla

Lisätietoja Lapset SIB -hankkeen etenemisestä Hämeenlinnassa

SOS-Lapsikylän Perhekumppani
 

Lisätietoja:
Hanna Porkka, johtaja, varallisuudenhoito, p. 050 596 1150, hanna.porkka@s-pankki.fi 
Jani Kempas, johtaja, vaikuttavuussijoittaminen, p. 050 074 8597, jani.kempas@fim.com
Hannu Rusama, kehittämispäällikkö SOS-Lapsikylä, p. 044 761 4117, hannu.rusama@sos-lapsikyla.fi