Vanhemmuuden varhainen tukeminen ja ohjautuminen tuen piiriin – asiakasymmärrys kolmesta kunnasta Keski-Suomessa

11.1.2019
Tukea työhösi

SOS-Lapsikylä käynnisti yhteistyön vuonna 2018 Petäjäveden, Keuruun ja Multian kuntien kanssa. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke oli mukana yhteistyön aloittamisessa.

Yhteistyön tavoitteena on tukea kuntia asiakaslähtöisen lasten ja perheiden auttamistyön kehittämisessä. Osana yhteistyötä SOS-Lapsikylä toteutti asiakasymmärryksen muodostamista tukevan analyysin.

Asiakasymmärryksen tarkoituksena on kuvata, minkälaisia lapsiperheen arkeen ja vanhemmuuteen liittyviä tarpeita kunnissa asuvilla vanhemmilla on. Aihetta selvitettiin SOS-Lapsikylän toteuttamien vanhemmille suunnatun sähköisen kyselyn ja haastatteluiden avulla. Kyselyssä ja haastatteluissa selvitettiin, minkälaista perheiden arki on, minkälaiset
asiat kuormittavat vanhempia ja mitkä asiat antavat heille voimaa arjessa. Lisäksi selvitettiin, mitkä toimintatavat ja tekijät edesauttavat vanhempien näkökulmasta sitä, että tuen piiriin hakeutumiselle on matala kynnys.