Hyviä tekoja vapaaehtoisesti ja yhä vaikuttavammin

5.12.2018
SOSblogi
piirroskuva vapaaehtoistyön mahdollisuuksista

Vapaaehtoistoiminta SOS-Lapsikylässä – millaista se on ja miksi sitä tehdään? Hyvin monimuotoista ja lapsiperheiden hyväksi. Vastaus kuulostaa omaan korvaanikin usein liian epämääräiseltä. Pitkästä ja kunnioitettavasta lastensuojelujärjestön historiasta huolimatta olemme vapaaehtoistoiminnan järjestäjänä vielä hapuileva taapero.

Olemme kysytty taho vapaaehtoisten keskuudessa, mutta tasapainon löytäminen sopivien ja motivoivien tehtävien sekä vapaaehtoisten määrän välillä ei ole ollut mutkatonta. Koko ajan tapahtuu kuitenkin rutkasti hyvää, juuri niiden vapaaehtoisten tekojen kautta, joita meidän on syytä vaalia ja edistää.

Vapaaehtoistyö yhdistää mummut, vaarit ja perheet

Kannustavinta työssä ovat olleet hetket, jolloin olen todistanut vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuutta ja sitä, kun vapaaehtoinen saa panoksestaan tämän viestin palkkioksi. Näitä hetkiä on jatkuvasti esimerkiksi Vantaalla järjestettävällä Mummun ja Vaarin tuvalla, jossa vapaaehtoiset ikäihmiset tapaavat viikoittain lapsiperheitä yhteisen illanvieton parissa.

Haastateltuamme vapaaehtoisia mummuja ja vaareja, he kertoivat motivoituvansa toimintaan juuri siksi, että tietävät sen olevan tärkeää. Lasten kanssa vietetty aika, lasten säteilevät silmät ja vanhemmilta saatu palaute ilahduttaa ja sitouttaa toimintaan.

Mummun ja Vaarin tuvan vapaaehtoiset ovat yksityishenkilöinä mukana kasvokkaisessa ja pitkäkestoisessa vapaaehtoistoiminnassa, mikä onkin Kansalaisareenan tekemän tutkimuksen mukaan yleisin vapaaehtoistoiminnan muoto. Tämän lisäksi kysyntää on nykyisin myös lyhytkestoiselle, pop up -tyyliselle vapaaehtoistoiminnalle.

Yritysten vapaaehtoispanos tärkeää

Yksityishenkilöiden lisäksi vapaaehtoistoiminnan ovat löytäneet myös yritykset. Yritysten työntekijöilleen mahdollistama aika vapaaehtoistoimintaan on merkittävä resurssi lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen. Haluamme olla mahdollistamassa vapaaehtoisuutta monissa eri muodoissa.

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia tulee oppia katsomaan yhä laajemmin tinkimättä kuitenkaan siitä tärkeimmästä, eli lasten, nuorten ja perheiden edun toteutumisesta. Kertaluonteisissa tehtävissä vapaaehtoiset eivät pääsääntöisesti toimi lasten, nuorten tai perheiden kanssa, jolloin myöskään kiitos annetusta ajasta ei ole samalla lailla välitön.

On hyvä muistaa myös osallistamisen merkitys. Tähän liittyen meiltä löytyy ymmärrystä, osaamista ja kokemusta. Osallistamisen ja yhteiskehittämisen kulttuurin yhdistäminen myös vapaaehtoistyön kehittämiseen on tärkeää.

Monenlaisia vapaaehtoistehtäviä tarjolla

Olemme kysyneet ajatuksia ja tarpeita vapaaehtoistoiminnalle mm. sijaisperheiltä, perheryhmäkodilta, perhekuntoutuksesta ja toimistoiltamme. Kartoituksen pohjalta saadut tehtävät löytyvät paikkakuntakohtaisesti hiiop100.fi-sivustolta.

Etsimme vapaaehtoisia monipuolisiin tehtäviin, kuten käännösten tekoon, avuksi kuopiolaisen sijaisperheen syntymäpäiväjuhlien järjestelyihin, neulomaan tamperelaisen sijaisperheen pienille lapsille villavaatteita ja opettamaan Espoon perheryhmäkodin nuorille englantia. Apu arjen käytännön töissä on usein juuri sitä, minkä sijaisperheet kertovat tukevan arjessa jaksamista tehokkaimmin.

Vapaaehtoistehtäviä SOS-Lapsikylän palveluiden piirissä riittää siis jatkossakin. Myös sellaisia, joista emme vielä tiedä. Jatketaan siis niiden kehittämistä yhdessä pyrkien yhä vahvempaan vaikuttavuuteen. Kohti ensi kevättä mennään taaperon innolla ja peräänantamattomuudella: matkan varrelle mahtunee pyllähdyksiä mutta keväällä ollaan jo hyvässä vauhdissa.

Lue myös:

Vapaaehtoistoiminta

Kirjoittaja

Veera Jahnukainen profiilikuva
vapaaehtoistyön koordinaattori