Päijät-Hämeen perhekeskusmallin muodostaminen – pilottihankkeiden loppuraportti

12.11.2018
Tukea työhösi
Kädet joissa pieni talo.

Raportti on luotu kuvaukseksi Päijät-Hämeen perhekeskuspilottien tekemästä työstä ja pilottien jälkeisen levittämisvaiheen pohjaksi. Päijät-Hämeessä otetaan käyttöön alueellinen perhekeskusmalli, jossa perheiden palvelut kootaan yhdeksi verkostomaiseksi kokonaisuudeksi.

Perhekeskuksessa eri alojen ammattilaisia kootaan tekemään työtä yhteiselle alueelle ja yhden sateenvarjon alle, vaikka toimintoja voidaan koota myös fyysisesti samaan tilaan. Perheille taataan helposti löytyvät ja parempaan yhteistyöhön kykenevät palvelut. Mukana on myös kolmannen sektorin ja seurakunnan osaaminen.

Perhekeskusverkostoon kuuluu myös kuntien sivistyspuoli. Perhekeskuksen johtamisen tueksi on luotu malli, joka koostuu maakunnallisesta lape-yhteistyöryhmästä, perhekeskuksen johtotiimistä sekä seudullisesta perhekeskuskoordinaattorista. Lisäksi esitykseen
kuuluu perhekeskusalueiden vastaavien nimeäminen.