Perhekumppani auttoi Leinosen perheen jaloilleen

29.9.2018
Lastensuojelussa tapahtuu
Kaksi naista tutkii yhdessä paperilomaketta

Perhekumppani tulee kotiin, ohjaa perheitä läpi palveluviidakon ja varmistaa, että saatu apu on toimivaa.

Tilanteet, joissa perheet kaipaavat tukea ja apua, ovat usein monimutkaisia kokonaisuuksia. Näissä tilanteissa yksittäisistä tukimuodoista tai palveluista ei usein saada luotua kokonaisuutta, joka olisi perheen kannalta tarkoituksenmukainen ja toimiva.

Perheessä monenlaista avuntarvetta

Ennen kuin SOS-Lapsikylän perhekumppani tuli apuun, oli Leinosen* perheellä useita ongelmia. Perheen äiti oli terveydellisten syiden vuoksi lopen uupunut. Isä oli masentunut ja yksi kolmesta lapsesta tarvitsi tukea neuropsykologisiin pulmiinsa, jotka aiheuttivat poissaoloja koulusta. Vanhinta lasta kiusattiin. Nuorimman lapsen neuvolassa ymmärrettiin, että perhe tarvitsee tukea, mutta oli vaikea hahmottaa mistä olisi hyötyä.

Perhe sai jo apua neuvolan terveydenhoitajalta, opettajilta, päiväkodin henkilöstöltä, neljältä eri lääkäriltä, koulupsykologilta, koulukuraattorilta ja kouluterveydenhoitajalta. Lisäksi perheeseen oli tehty perhetyötä, joka oli kuitenkin päättynyt. Heistä oli tehty myös lastensuojeluilmoitus, joka oli kuitenkin todettu aiheettomaksi. Seuraavaksi Leinoset saivat avukseen perhekumppanin.

Lista ratkaistavista asioista

Aluksi perhekumppani kartoitti perheenjäsenten kokemuksia ja ajatuksia. Samalla hän loi luottamusta perheeseen ja teki selväksi, ettei ole arvioimassa tai arvostelemassa. Perheellä on taloudellisia huolia ja että vanhempien terveydelliset ongelmat rajoittivat jaksamista. Lapset olivat voimavara, jonka avulla vanhemmat jaksoivat eteenpäin, mutta erityistarpeinen lapsi koettiin haastavaksi etenkin tilanteissa, joissa muut lapset kokivat jäävänsä taka-alalle.

Perhekumppani listasi perheen kanssa asioita, jotka ratkaisemalla perheen hyvinvointi paranisi. Perhekumppani auttoi perhettä velkaneuvonnassa erilaisten lomakkeiden ja selvitysten tekemisessä. Perhe alkoi luottaa kykyihinsä raha-asioiden hoidossa. Erityistarpeiselle lapselle saatiin perhekumppanin tuella tukihenkilö. Perhekumppani tuki myös vanhinta lasta, jonka kiusaaminen loppui yläkouluun siirryttäessä.

Perhekumppani auttaa tarvittaessa

Perhekumppania ei enää tarvittu, kun perheen tilanne alkoi parantua. Keskimmäisen lapsen kouluarvosanat alkoivat nousta ja hän sai stipendin. Vanhin lapsi sai uusia ystäviä ja hänen itsetuntonsa vahvistui. Vanhemmat saivat voimavaroja taloudellisen tilanteen järjestämiseksi ja perheen äiti pystyi palaamaan työelämään. Perhe voi yhä ottaa perhekumppaniin yhteyttä, jos tilanne heikkenee.

*Leinosen perheen nimi on muutettu yksityisyyden takaamiseksi. Tarinaan on yhdistelty todellisia kokemuksia ja tilanteita perhekumppanin arjessa.

Teksti: Tiina Tuominen ja Elina Stenvall
Kuva: Canva

Juttu on julkaistu alun perin Uudistuva lastensuojelu -lehdessä 2/2018