Älä unohda perhevapaauudistusta!

15.5.2018
Kannanotot ja lausunnot

Nykyinen perhevapaamallimme on Pohjoismaiden jäykin ja korvaustasoltaan alhaisin. Me palkansaajakeskusjärjestöt ja lapsi- ja perhejärjestöt vaadimme perhevapaauudistuksen käynnistämistä välittömästi seuraavan hallituskauden alussa. Uudistus tulee kirjata osaksi hallitusohjelmaa ja siihen tulee varata riittävät resurssit.

Perhevapaauudistusta tarvitaan helpottamaan työn ja perheen yhdistämistä, edistämään tasavertaista vanhemmuutta ja tukemaan lapsen turvallista kasvua. Uudistus on toteuttava niin, että lapsen tai kummankaan vanhemman asemaa ei heikennetä nykyisestä.

Perheiden hyvinvointia, syntyvyyttä ja työllisyyttä tukeva perhevapaajärjestelmä on hyvä investointi, jonka tulee olla koko yhteiskunnan vastuulla.

Tavoitteet uudistukselle:

1. Työ- ja perhe-elämän joustava yhteensovittaminen

  • Perhevapaajärjestelmän on joustettava perheiden tarpeiden ja erilaisten perhetilanteiden mukaan (mm. ydinperhe, yhden vanhemman perhe, monikko- tai sateenkaariperhe, adoptioperheet)
  • Vanhemmilla pitää olla oikeus valita, missä järjestyksessä vanhempainvapaat pidetään.
  • Äitiysvapaa pitää voida aloittaa nykyistä joustavammin ennen laskettua aikaa.
  • Osittaista vanhempainvapaata pitää uudistaa joustavammaksi, jotta se tukee työhön paluuta tai mahdollistaa vanhemman opiskelun. 

2.    Perhevapaiden käyttämisen ja perhevastuun tasaisempi jakautuminen

  • Molemmille vanhemmille yhtä pitkä oma osuus ja riittävän pitkä yhteisesti jaettava kausi. 
  • Ansiosidonnaista perhevapaata on pidennettävä ensisijaisesti isän osuutta kasvattamalla. 

Perhemyönteinen työelämä ja isän roolin vahvistaminen hoivaavana vanhempana vaativat asenteiden muokkausta ja tavoitteellista vaikuttamistyötä, johon Sinä kansanedustajana voit vaikuttaa.

Perheen ja työn hyvä yhteensovittaminen edellyttää myös varhaiskasvatuspalvelujen saatavuutta ja laatua. Lainsäätäjänä voit varmistaa, että myös varhaiskasvatusta kehitetään edelleen perhevapaauudistuksen rinnalla.

Kesällä keskitytään lomaan ja perheeseen, syksyllä palataan arkeen. Muista perhevapaauudistus.

Pallo on nyt teillä!

Terveisin

SAK, Akava STTK 
Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset, Suomen Vanhempainliitto, Väestöliitto, Adoptioperheet, Barnavårdsföreningen i Finland, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ, Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta, Marttaliitto, Monimuotoiset perheet -verkosto, Nuorten ystävät, Parasta lapsille, Pesäpuu, SOS-Lapsikylä, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto


#parempiperhevapaa