Raportti: Näkökulmia lastensuojelun ylisukupolvisten asiakkuuksien ehkäisyyn

8.4.2018
Tukea työhösi

Julkaisu ottaa kantaa keskusteluun sijaishuollosta aikuistumisen erityisyydestä ja sen rakentumisesta osana elämänkulkua- ja kokemuksia sekä tuo esiin palvelujärjestelmän moninaista roolia sijaishuollossa kasvamisen ja aikuisuuteen siirtymisen kysymyksissä.

Julkaisun pohjalla toimivat sijaishuollossa kasvaneiden kokemuksiin pohjautuvat havainnot, joita peilataan kansalliseen ja kansainväliseen tutkimustietoon.