Testamentti luo turvaa lapsille

11.2.2015
Lastensuojelussa tapahtuu
Nainen puhaltaa saippuakuplia niityllä pienen pojan kanssa

Pääkaupunkiseudulla asuva Leena, 50+, halusi testamentata omaisuutensa tukea tarvitseville lapsille, koska hänellä ei itsellään ole lapsia. Testamentin tekeminen SOS-Lapsikylän hyväksi tuntui hyvältä ratkaisulta. 

”Äitivainaalla oli tapana puhua avioehdon ja testamentin merkityksestä aina sopivan tilaisuuden tullen kaikille, jotka olivat kuuloetäisyydellä. Hän oli ammatiltaan kirjanpitäjä ja kiinnostunut niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin raha- ja veroasioista. Olin luultavasti jo nuoresta pitäen tavallista paremmin perillä siitä, mihin testamentilla voi vaikuttaa ja miksi se on tärkeä”, kertoo Leena. 

Leena torjui aluksi äidin painostuksen toteamalla, ettei hänellä ole omaisuutta, jota testamentata. Kun asuntolaina alkoi olla maksettu, eikä lapsia näyttänyt olevan tulossa, äiti korotti kierroksia. ”Mieti, kuka hyötyy! Huolehdi nyt!”, hän jankutti. Leena alkoi ajatella, että voisihan sen testamentin tehdä, jotta äitikin lakkaisi kyselemästä. 

”Otin yhteyttä Lapsikylään Espooseen, josta minut kutsuttiin käymään ja tutustumaan kylän toimintaan. SOS-Lapsikylässä haluttiin, että olen ihan varma asiasta enkä tee mitään hätiköityä. Hienosti ajateltu, mutta olin nopeasti valmis etenemään asiassa. SOS-Lapsikylän suosittelema juristi teki paperit, jotka allekirjoitettiin pankissani. Todistajat olivat pankin puolesta”, Leena muistelee. 

Huomisesta ei tiedä

Leena oli testamentin tehdessään nelissäkymmenissä. Kun annan ymmärtää, että hän oli testamentin tekijäksi nuorehko, hän muistuttaa, etteivät kaikki elä niinkään vanhaksi. Eihän huomisesta tiedä kukaan. 

”Ajattelin, että jos elämäntilanteeni muuttuu tai keksin paremman kohteen, voin aina muuttaa mieltäni. Eihän tämä ole kiveen hakattu homma. Toistaiseksi en ole kuitenkaan löytänyt parempaa kohdetta kuin SOS-Lapsikylä”, Leena hymyilee. 

Jos Leenalla ei olisi testamenttia, hänet perisi ulkomailla asuva sisarus, jolla ei ole omia perillisiä. Leenasta ei tuntunut järkevältä, että hänen työllä ansaittu omaisuutensa menisi ulkomaille ja kenties päätyisi lopulta sisaruksen puolisolle. Serkkujen ja muiden sukulaisten parvesta ei myöskään tuntunut järkevältä valita yhtä, josta tulisi perijä. 

”Omaisuuteni koostuu käytännössä asunnosta. Oletan, että SOS-Lapsikylä myy sen aikanaan, koska en usko, että se kooltaan ja sijainniltaan soveltuu itsenäistyvien nuorten ensiasunnoksi. Tämä sopii minulle hyvin. Minulle on pääasia, että perintöni menee suomalaisten lasten hyväksi.”

Arvokasta ja hyvää

Lasten hyväksi toimivia järjestöjä on muitakin, mutta Leena valitsi SOS-Lapsikylän, koska Tapiolassa aiemmin sijainnut Espoon lapsikylä oli hänelle ennestään tuttu. Hän on aina tiennyt, missä se on, ja sen toiminnasta puhuttiin kotona. Muut järjestöt ja niiden työ tuntuivat vieraammilta. 

”Näen, että SOS-Lapsikylän tekemä työ on arvokasta ja hyvää. Lisäksi työ on sellaista, että luulen ymmärtäväni sitä. Arvostan todella sijaisvanhempien työtä. Voin vain kuvitella, millaista paneutumista se vaatii. Kohdensin testamenttini Espoon SOS-Lapsikylälle, mutta mitä sillä siellä käytännössä tehdään, ei niin kiinnosta minua. Uskon, että varat osataan käyttää vastuullisesti”, Leena toteaa. 

Asian hoitaminen tuntui Leenasta keventävältä. 

”Oli yksi huoli vähemmän. Nyt se oli tehty eikä sitä tarvinnut enää miettiä. Saattoi rauhassa keskittyä elämään.”

Leena suosittelee testamentin tekemistä kaikille lapsettomille sekä niille, joita kiinnostaa muista syistä määrätä omaisuutensa kohtalosta.  

Haastateltavan nimi on muutettu yksityisyyden suojaamiseksi

Näin testamenttaat 

Testamenttien merkitys SOS-Lapsikylän toiminnassa on merkittävä. Varoilla tuetaan sekä lapsikylien toimintaa että lapsikylien jälkihuoltoa, jolla pyritään varmistamaan, että nuoret saavat koulutuksen, pääsevät itsenäisen elämän alkuun ja selviytyvät sen muutostilanteista. Testamenttivaroja ohjataan myös ennaltaehkäisevään työhön, jota SOS-Lapsikylä tekee perheiden parissa. 

SOS-Lapsikylä on vapautettu perintöverosta, kuten muutkin yleishyödylliset yhteisöt. Näin ollen testamenttaamalla SOS-Lapsikylälle on mahdollista tukea jälkeenjääviä sukupolvia koko omaisuutensa määrällä, jos omia lapsia ei ole. SOS-Lapsikylälle voi tietenkin testamentata myös nimetyn esineen tai rahasumman tai jonkin osuuden omaisuudestaan. 

Testamentin voi tehdä ilman varojen käyttöä rajoittavaa ehtoa, jolloin SOS-Lapsikylä voi käyttää ne siihen tarkoitukseen, johon on eniten tarvetta. On myös mahdollista määrätä, että varat käytetään jonkin tietyn lapsikylän tukemiseen tai tietyntyyppisen toiminnan tukemiseen. 

Pariskuntien on hyvä testamentin tekemisen yhteydessä pohtia, miten ensin kuolleen jälkeen toimitaan. Leskelle voi monessa tapauksessa riittää pelkkä hallinta- ja käyttöoikeus ensin kuolleen omaisuuteen. Tämänhetkisen lainsäädännön mukaan lesken ei tarvitse maksaa perintöveroa omaisuudesta, johon hänellä on hallinta- ja käyttöoikeus.  

Testamenttiasiassa pääsee alkuun esimerkiksi ottamalla yhteyttä SOS-Lapsikylään. Ennen päätöksentekoa on usein mahdollista päästä vierailulle lapsikylään. Näin testamentin tekijä näkee, miten hänenkin varojaan suurella todennäköisyydellä käytetään.

Teksti: Maija Rauha
Kuva: Canva