Inte ett enda barn ska behöva växa upp ensamt.

Inte ett enda barn ska behöva växa upp ensamt.

Ryhdy SOS-Kummiksi

Bli SOS-Fadder till ett barn som behöver dig

Barnen är de mest utsatta offren av våld, fattigdom, naturkatastrofer och sjukdomar världen över. Just nu lever 220 miljoner barn utan omsorg eller i fara att förlora all omsorg. Detta utgör ungefär 10 % av alla världens barn.

Inte ett enda barn ska behöva växa upp ensamt. Tillsammans kan vi försäkra oss om att svårt utsatta barn får den omsorg de behöver. I våra barnbyar bor barn som har blivit föräldralösa, övergivits eller av någon annan orsak förlorat sina föräldrars omsorg. Barnen får växa upp i ett tryggt hem tillsammans med syskon och en SOS-förälder som tar hand om dem. Genom att bli fadder stöder du dessa barn och bidrar direkt till att fler barn får möjlighet att växa upp i en trygg och kärleksfull miljö.

SOS-Faddrarnas stöd gör det möjligt för barnen i våra barnbyar att må bra. Med hjälp av fadderbidragen täcks bland annat utgifter för mat, boende, häslovård, utbildning samt lön till barnbyföräldrar, läkare och psykologer. En del av fadderbidragen går även till att stöda våra utvecklingssamarbetsprojekt. På så vis stöder du som fadder inte bara ditt fadderbarn utan även hela lokalsamhällen.

Genom att bli SOS-Fadder kan du ge utsatta barn möjlighet till en bättre framtid.

BLI SOS-FADDER IDAG

Hur mycket vill du bidra med varje månad?

€/mån

Kontaktuppgifter

Dina uppgifter sparas i SOS-Barnbyar Finlands kund- och intressentgruppsregister: Registerbeskrivning

Fakturering

Vi kommer att skicka en uppdragsblankett åt dig via post snarast möjligt, med hjälp av vilken du kan beställa e-fakturering eller direktbetalning.

”Mamma berättade för mig att jag var väldigt sjuk när jag kom hit. Jag kommer inte mera ihåg det. Jag tycker om när vi gör saker tillsammans i köket med mamma. Hon kallar mig sin lilla hjälpreda.”

”Min fadder har hjälpt mig väldigt mycket, utan att ens känna mig. Jag skulle inte vara här utan henne. Det är svårt att ens finna rätt ord.”

”Min mormor tog hand om mig och min bror när vi var riktigt små, men sedan kunde hon inte längre arbeta, så vi hade inte pengar till mat. Här tycker jag mest om när vi spelar fotboll tillsammans med mina bröder och min mamma.”

Faddrarnas stöd ger barn möjlighet till en bättre framtid

Inte ett enda barn ska beöva växa upp ensamt. Därför får barnen i våra barnbyar får växa upp i en familj tillsammans med syskon. Där får de den omsorg de behöver och ett tryggt hem med en SOS-förälder som bryr sig om tar hand om dem. De har tillgång till bra häsovård och en högklassig utbildning som ger dem möjlighet till en bättre framtid. Barnen får hjälp av lärarna, socialarbetarna och hälsovårdesexperter och samtidigt även stöd från hela bygemenskapen. Men kanske viktigast av allt, barnen får en helt vanlig barndom.

Efter att du anmält dig

Efter att du anmält dig som fadder kommer vi inom en vecka skicka dig ett välkomstpaket med all information som du behöver om ditt fadderskap. I fortsättningen kommer du få post från barnbyn två gånger om året. I dessa brev kan du läsa om hur dina bidrag gör skillnad. Du kommer även få ta del av vår faddertidning via post samt vårt nyhetsbrev via e-post.

Användning av fadderbidragen

Av fadderbidragen används 80 % direkt till förmån för barn och familjer. Vi överför 70 % av fadderbidragen till vår internationella centralbyrå i Wien, Österrike varifrån medlen överförs till de lokala barnbyarna. De nationella barnbykontoren och barnbyarna upprättar årligen en budget. Utomstående revisorer övervakar bokförings- och bokslutsuppgifterna på såväl nationell nivå som på internationell nivå. Vi använder 10 % av fadderbidragen i våra utvecklingssamarbetsprojekt.