fbpx
Yli 200 miljoonaa lasta on menettänyt tarvitsemansa huolenpidon

Jokainen lapsi tarvitsee turvakseen jonkun, joka välittää.

Anna lapselle mahdollisuus kasvaa perheensä kanssa.

Lahjoita

Miljoonat lapset menettävät perheensä, koska vanhemmat eivät saa riittävää tukea kriisin keskellä

Jokainen lapsi tarvitsee tuekseen jonkun, joka välittää. Jonkun, joka kuuntelee ja aidosti uskoo häneen.

Yhä useampi perhe maailmassa elää kriisin keskellä ilman mahdollisuuksia antaa lapsilleen hoivaa ja huolenpitoa.

Perheiden voimavarat käyvät köyhyyden, konfliktien, luonnonkatastrofien, perheenjäsenen sairastumisen tai kuoleman keskellä vähiin. Koronapandemia ja yhteiskuntien sulkeutuminen ovat ajaneet miljoonia lapsia ja perheitä äärimmäiseen köyhyyteen. Koulut ovat sulkeutuneet. Moni lapsi on menettänyt isovanhempiensa lisäksi omat vanhempansa, kun perheen kantokyky on ylittynyt.

Apuasi tarvitaan nyt kiireellisesti.

Tukemalla vanhempien kykyä huolehtia lapsistaan ja vahvistamalla perheiden toimeentuloa varmistamme yhdessä, että lapsen oikeus perheeseen ja turvalliseen lapsuuteen toteutuu.

Perheiden vahvistaminen on yksi tärkeimmistä toimista, jolla lapset voivat kasvaa vakaiden ihmissuhteiden ympäröimänä.

Anna lapselle mahdollisuus kasvaa turvassa.

Lahjoita jo tänään.

Lähes 400 000 lasta ja aikuista autettiin perheiden tukemisen ohjelmissa vuoden aikana

Perheiden vahvistamisen ohjelmamme tarjoavat kriisin keskellä eläville perheille taloudellista tukea välttämättömien elinkustannusten kattamiseksi, lasten koulunkäynnin helpottamiseksi ja perheen terveydenhuollon takaamiseksi.

Köyhyyden ja epätoivon kierteeseen jääneille perheille on tarjolla myös pidemmän aikavälin tukea, joissa vanhemmille tarjotaan ammatillista koulutusta, neuvontaa ja mikrolainoja sekä tuetaan vanhempien kykyä huolehtia lapsistaan. Nämä pitkäaikaiset ohjelmat antavat vanhemmille tarvittavat välineet huolehtia perheestään itsenäisesti.

Perheiden tukemisen ohjelmissamme tuettiin vuoden aikana lähes 400 000 lasta ja vanhempaa.

Tuellasi:

Autat vanhempia rakentamaan tasapainoisen kasvuympäristön lapsilleen.

Vahvistat vanhempien työllisyyttä ja toimeentuloa.

Autat katkaisemaan perheiden ylisukupolvisen huono-osaisuuden kierteen parantamalla sekä lasten että aikuisten koulutusta.

Autat haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja perheitä pääsemään terveyspalveluiden piiriin ja mahdollistat nuorille seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvän koulutuksen.

Kiitos, kun olet tekemässä pysyvää ja korvaamatonta muutosta lasten elämään

Tukijoidemme ansiosta olemme voineet auttaa kansainvälisesti yli miljoonaa lasta, nuorta ja vanhempaa yli 130 maassa. Yhteinen tavoitteemme on varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen kasvaakseen mahdollisuuksiensa mittoihin.

Kansainvälisen työn tukijana mahdollistat työmme lasten ja perheiden hyväksi Etiopiassa, Gambiassa ja Tansaniassa. Hankkeemme tähtäävät kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten ja perheiden hyvinvoinnin pysyvään paranemiseen.

Lue lisää hankkeistamme

Lahjoituksesi käytetään tehokkaasti

80%
Lahjoituksestasi 80 % käytetään lasten ja perheiden tukemiseen ohjelmissamme.
20%
20 % lahjoituksista käytetään hallinnointiin, viestintään ja uusien kuukausilahjoittajien hankkimiseen.

Suomen kehitysyhteistyöhankkeet

Etiopia

Etiopiassa sukupuolten tasa-arvoon on vielä matkaa. Hankkeessamme vähennämme köyhyyttä, parannamme erityisesti naisten ja lasten hyvinvointia ja edistämme tasa-arvon toteutumista.

Etiopia

Gambia

Gambiassa nuorten työttömyys on vakava ongelma. Hankkeessamme edistämme nuorten koulutusta ja työllistymismahdollisuuksia esimerkiksi ammatillisen koulutuksen, uraohjauksen ja työharjoittelupaikkojen kautta.

Gambia

Tansania

Nuorten tyttöjen ja äitien kohtaama eriarvoinen kohtelu on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma Tansaniassa. Hankkeemme puuttuu sukupuolten väliseen epätasa-arvoon, lapsiin kohdistuvaan ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan, köyhyyteen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyviin haasteisiin.

Tansania