Avaa nuorelle ovet työelämään

Ilman ensimmäistä työkokemusta, toistakaan ei tule.

Tuellasi SOS-Lapsikylän ammattilaiset auttavat nuoria vahvistamaan työelämätaitojaan.

Auta
Avaa nuorelle ovet työelämään

Jokaisella nuorella on oikeus ensimmäiseen työpaikkaan

Koronakriisi on iskenyt erityisesti työpaikkaa etsiviin nuoriin. Samalla kun alle 25-vuotiaiden työttömyys on kasvussa, tulevana kesänä työpaikkoja on merkittävistä vähemmän kuin koronaa edeltävinä kausina.

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat sijaishuollossa kasvaneet nuoret, jotka ovat 26-vuotiaana kaksi kertaa muita todennäköisemmin työttöminä.

Jokaisella nuorella tulisi olla yhdenvertainen mahdollisuus ensimmäiseen työpaikkaan. Ilman ensimmäistä työkokemusta, toistakaan ei tule.

Kiitos, kun olet tekemässä pysyvää ja korvaamatonta muutosta nuoren elämään.

Avaa nuorelle ovet työelämään – Lahjoita

Koronakriisi on lisännyt nuorisotyöttömyyttä

Tulevana kesänä kesätyöpaikkojen määrä laskee arviolta 25 % verrattuna koronaa edeltäviin vuosiin. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat sijaishuollossa kasvaneet nuoret.

Tukijana avaat nuorelle ovet työelämään. Kiitos sinulle, kun välität.

Sijaishuollossa kasvanut nuori on 26-vuotiaana kaksi kertaa muita todennäköisemmin työtön.

Sijaishuollossa kasvaneella nuorella on varhaisaikuisuudessa kasvanut riski jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle.

Alle 25-vuotiaiden työttömien työhakijoiden määrä on kasvanut 30 % viime vuodesta.

Sijoitetuista lapsista noin 38 % on nuorina aikuisina poluilla, joilla tavallisesti ensin opiskeltiin ja sen jälkeen siirryttiin työelämään – kun taas muista kuin sijoitetuista lapsista vastaavilla poluilla oli 74 %.

Avaa nuorelle ovet työelämään

Lahjoittajana mahdollistat sijaishuollossa kasvaneille nuorille työelämävalmennusta, ja avaat nuorelle ovet työelämään.

H’uraa-työelämävalmennus on suunnattu erityisesti sijaishuollossa kasvaneille nuorille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea työnhaussa, työelämätaitojen kartuttamisessa sekä oman identiteetin vahvistamisessa.

Kiitos, kun olet tekemässä pysyvää ja korvaamatonta muutosta nuoren elämään.

Parannat nuoren työnhakutaitoja ja työelämäverkostoja.

Vahvistat nuoren työllistymismahdollisuuksia.

Avustat nuorta löytämään omia vahvuuksia ja taitoja.

Tarjoat nuorelle mahdollisuuden saada myönteisiä kokemuksia työelämästä.

Autat nuorta hyödyntämään osaamistaan työnhaussa.

Tuet nuorta kiinnittymään yhteiskuntaan.