Yhteys vahvistuu luonnossa

Luonnossa ja eläinten parissa vietetty aika lievittää stressiä, parantaa keskittymiskykyä, kohentaa mielialaa ja vähentää levottomuutta. Lapsille luonto antaa mahdollisuuden uusien asioiden oppimiseen, onnistumisen kokemuksiin, seikkailuihin ja elämyksiin.

SOS-Lapsikylä on maaliskuusta lähtien tarjonnut Espoossa luonto- ja eläinavusteista perhetyötä lastensuojelupalvelujensa piirissä oleville asiakkaille sekä heidän läheisilleen. Ensisijaisesti mukana ovat lapsi ja hänen biologinen vanhempansa tai muu läheinen. Retkille voi osallistua myös mm. tukiperheissä käyviä lapsia ja heidän läheisiään, perhekuntoutuksessa oleva perhe sekä muita avohuollon tukitoimien piirissä olevia lapsia ja heidän läheisiään. 

Luonto- ja eläinavusteista perhetyötä toteutetaan neljään eri vuodenaikaan ajoittuvana retkisarjana ja retket teemoitetaan vuodenaikoja, luontoa ja eläimiä hyödyntäen. Ohjelmassa on tähän mennessä ollut mm. melontaa, sienestystä, kalastusta ja hevosten hoitoa. Rahoitusta luonto- ja eläinavusteiseen perhetyöhön sekä sen kehittämiseen SOS-Lapsikylä on saanut Jenny ja Antti Wihurin rahastolta.

Myönteisiä kokemuksia yhdessä läheisten kanssa 

SOS-Lapsikylä panostaa työskentelyssään yhä enemmän lasten läheisten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yhteiset luontohetket tarjoavat tähän luontevan ympäristön. Toiminnan tarkoituksena on lapsen ja hänen läheisensä vuorovaikutussuhteen tukeminen ja vahvistaminen. Tavoitteena on mahdollistaa heille myönteisiä yhdessä koettuja hetkiä luonnossa ja eläinten parissa. Retkellä esimerkiksi ison sisarussarjan vanhemmalla on mahdollisuus antaa yhdelle lapselle jakamaton huomionsa. Toimintaan on helppo osallistua, sillä se ei vaadi osallistujilta aiempia taitoja tai etukäteisvalmistautumista. Retkistä koostettavat valokuvamuistot ovat osallistujille tärkeitä yhteisen tarinan kokoamisessa. 

SOS-Lapsikylän ohjaajat tukevat osallistujia retkillä tarpeen mukaan. Tavoitteena on ohjata lasta ja vanhempaa toimimaan yhdessä ja löytämään yhteys. ”Merkityksellistä on ryhmän pieni koko. Silloin pystyy paremmin olemaan läsnä osallistujille ja tukemaan heitä”, vastaava sosiaaliohjaaja Anu Lyytikäinen ja ohjaaja Sanna Strömdahl SOS-Lapsikylästä sanovat. 

Retket ovat paikanneet lasten isänpuutetta

Lapsille on tärkeää voida tuoda läheisensä lähemmäksi omaa elämänpiiriään. He kertovat muille ylpeinä ”tässä on mun iskä” ja erään ratsastuskerran jälkeen yksi lapsista riemuitsi ”oli hienoa taluttaa isää hevosen selässä.” Luonnossa tulee eteen monia tilanteita, joissa on luontevaa kysyä neuvoa läheiseltä ihmiseltä ja ratkoa yhdessä vastaan tulevia asioita. Lapselle on todella tärkeää nähdä esimerkiksi oma vanhempansa ja sijaisvanhempansa toimimassa yhteistyössä retkellä. 

Tapiolan lapsikylässä asuvien lastensa kanssa luonto- ja eläinavusteiseen perhetyöhön osallistunut Marko Mäkäläinen kokee toiminnan itselleen hyvin merkityksellisenä. Luontoihmisenä hänestä on tärkeää, että hän voi jakaa lastensa kanssa yhteisiä hetkiä luonnossa kädentaitoja opetellen. ”Mukava yhdessäolo ja yhdessä tekeminen on tärkeintä, ei suorittaminen. Retkien anti on ollut todella iso. Ne ovat paikanneet paljon sitä isänpuutetta, mitä lapset ovat kokeneet.” Retket ovat vahvistaneet perheen yhteistä tekemistä ja luontoharrastuneisuutta. ”Luonto on myös hyvä paikka purkaa energiaa”, Mäkäläinen jatkaa. 

”Retki voi olla sekä isän että lapsen kesän kohokohta. Lapselle se on niin tärkeää, ettei sitä aikuinen oikein voi käsittää. Itselle nämä ovat myös hyvin tärkeitä hetkiä”, Marko Mäkäläinen pohtii.

Teksti: Elina Pitkäranta