Varkaus mullistaa vanhat rakenteet

SOS-Lapsikylä ja Varkauden kaupunki ovat solmineet kehittämiskumppanuuden, jonka tavoitteena on luoda toimintamalli lapsiperheiden tukemiseksi. Mallilla pyritään vastaamaan lasten ja perheiden tarpeisiin oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti. Varkaus haluaa olla eturintamassa luomassa konkreettisia ja kestäviä muutoksia hallituksen lasten ja perheiden muutosohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Varkaudessa ja SOS-Lapsikylässä asiaan on tosin tartuttu jo ennen hallitusohjelmaa. Perheiden tukemisen pulmiin on haettu ymmärrystä keräämällä ajankohtaista tutkimustietoa sekä tutkimalla 325 perheen palveluiden käyttöä Varkauden perheiden erityispalveluissa. Tutkimustyöllä on saatu uutta tietoa siitä, mihin vaikuttavamman toimintamallin tulisi perustua. Lapsiperheitä tuettaessa ajatellaan usein, että tuen tarve kehittyy lineaarisesti. Ensin perheiden avuksi mennään kevyemmällä palvelulla ja tarvittaessa avun määrää sekä osaamista lisätään asteittain. Korkeimmin koulutetut ammattilaiset astuvat yleensä kuvaan, kun tulipalo roihuaa täydessä liekissä. Liian myöhään.

Ajatus lineaarisesta kehityksestä ei kuitenkaan vastaa todellisuutta. Tutkimuksemme mukaan tuentarpeen alkuvaiheessa on käytettävissä keskimäärin 1-2 vuoden etsikkoaika, jolloin perhe oireilee ja heitä tuetaan 1-2 palvelulla. Tämän jälkeen tapahtuu jotain, jonka syihin olemme pureutumassa: perheen palvelujen käyttö räjähtää keskimäärin kuuteen palveluun. Avun määrä ei kuitenkaan ole ongelma, vaan koordinaation puute. Kun katsomme asiaa palvelujärjestelmästä käsin, saamme suruksemme huomata, että se tuottaa kalliin ”pitkän hännän”.

Kun moni yhtäaikainen palvelu ei kanna perheessä riittävästi hedelmää, tulee kuvaan yksittäinen kallis, yleensä lapselle suunnattu palvelu, useimmiten huostaanotto tai psykiatrinen hoito. Tässä pitkään kestävässä vaiheessa erityisen kummallista on, että kaikki perhettä tukeva ja itseohjautuvuutta lisäävä toiminta on vedetty pois. Tähän haluamme muutoksen.

Vaihtoehdoksi esitämme mallia, jossa vahvaa osaamista tarjotaan heti alkuvaiheessa, orastavissa asiakkuuksissa. On tärkeää tunnistaa potentiaaliset tulipalot ja sammuttaa ne ennen kuin roihahtaa. Todellisiin syihin pureutuminen heti tuen tarpeen alkuvaiheessa olisi keskeistä, jotta mahdollistettaisiin asteittainen palvelujärjestelmän otteen keventäminen ja perheen oman toimijuuden vahvistuminen. Päämääränä on tilanteen normalisointi ja perheen voimauttaminen.

Oikealla on esimerkkejä toimenpiteistä, joiden toteutus on käynnistynyt Varkaudessa.

Pitkäjänteisyys, luottamus ja kumppanuus ovat Varkauden ja SOS-Lapsikylän yhteisen kehitystyön avainsanoja. Tällainen järjestön ja kunnan välinen kumppanuus on Suomessa melko ainutlaatuista. Ensimmäisen vuoden kokemukset ovat olleet innostavia ja edistäneet asioita aivan uudella tavalla. SOS-Lapsikylä on nyt palkannut Varkauteen kehittäjäkonsultti Miia Lahtelan viemään kehitystyötä eteenpäin.

Perhekumppani kulkemaan perheen rinnalle

Varkaudessa käynnistyi alkuvuodesta kokeilu, jossa paljon tukea tarvitsevien perheiden kanssa kehitetään mallia kokonaisvaltaisen tuen järjestämiseksi sirpaleisen palvelujärjestelmän sijaan. Perhe saa rinnalleen kumppanin, jonka tehtävänä on varmistaa, että tukea tarvitsevat perheenjäsenet saavat aidosti tarpeitaan vastaavaa apua. Kumppani aloittaa työskentelyn perheen kanssa yhteisellä arvioinnilla. Tämän jälkeen hän kannattelee perhettä muutosvaiheen yli ja varmistaa, että perhe tulee autetuksi. Lopuksi kumppanin tehtävänä on päättää työskentely hallitusti ja varmistaa, että perhe pärjää peruspalveluiden tuella. Oleellista on riittävän pitkäkestoinen, juurisyihin pureutuva
tuki, joka lähtee aidosti perheenjäsenten tarpeista.

Peruspalveluista vahva selkäranka perheiden hyvinvoinnin tueksi

Peruspalveluiden selkäranka muodostuu neuvolan, varhaiskasvatuksen, perus- ja toisen asteen koulun sekä nuorisotyön saumattomasta tuesta. Jokaisen toimijan perustehtävän rinnalle tuodaan kokonaisvaltainen kiinnostus perheiden hyvinvoinnista. Heidän tehtävänään on tuoda palvelujärjestelmän kasvot lähelle perheiden omaa elin- ja kehitysympäristöä. Jokainen perhe saa oman työntekijän lapsen iän mukaan määräytyvästä peruspalvelun toiminnosta. Ideana on, että kuntalaisen tarvitsee tietää palvelujärjestelmästä ja sen mahdollisuuksista vain oma työntekijänsä, joka ohjaa oikeiden palveluiden äärelle. Tavoitteena on, että apu on helposti lähestyttävää ja saatavilla peruspalveluiden kautta aina, kun tarvetta ilmenee.
 

Harrastus jokaiselle kouluikäiselle lapselle

Esimerkkinä perheiden tukemisesta on lasten ja nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien eriarvoistumiseen puuttuminen. Viimeisimmässä Nuorisobarometrissa todettiin, että 35 prosenttia nuorista oli joutunut jättämään harrastuksen tai ei ollut pystynyt aloittamaan harrastusta taloudellisista syistä. Varkaudessa aloitettujen toimien tavoitteena on, että jokainen kouluikäinen lapsi ja nuori saisi harrastaa itselleen mielekästä harrastusta. Tämän mahdollistamiseksi on lähdetty kehittämään keinoja elinkeinoelämän mukaan saamiseksi ja uusien rahoituskanavien luomiseksi.