SOS-Lapsikylä uudistaa ja laajentaa toimintaansa

SOS-Lapsikylä uudistaa voimakkaasti toimintaansa kolmen uuden lapsikylän rakentamisen myötä. Uudet lapsikylät rakennetaan perinteisen mallin sijaan integroidulla lapsikylämallilla, jossa sijaisperheiden kodit sijaitsevat hajautetusti samalla asuinalueella. Suomen ensimmäinen integroitu lapsikylä avattiin menestyksekkäästi Tampereen Vuorekseen vuonna 2012. Uudet kylät ovat nyt rakenteilla Espoon Niittykumpuun, Vantaan Kivistöön ja Kuopion Saaristokaupunkiin.

Mistä integroidussa lapsikylässä on kyse?

Kaupungeissa on kasvava tarve sijaisperheistä ja toimintaan sopivia tiloja tarvitaan lisää. Integroitu lapsikylä on nykyaikainen malli, jossa sijaiskodit sijaitsevat samalla asuinalueella lähellä toisiaan. Lapsikylä ei enää rajaudu muusta ympäristöstä erottuvalle tontille, vaan sijaiskodit ovat luonteva osa muuta asutusta ja sijaisperheet elävät kuin kuka tahansa alueen lapsiperhe. Näin lapsiin mahdollisesti kohdistuvaa lastensuojelun leimaa voidaan vähentää. 

”Lapsikylä huolehtii erityisesti niistä lapsista, joilla ei ole mahdollisuutta elää perheessä, johon he ovat syntyneet. Uudentyyppisessä lapsikylässä on sijaiskoteja, joiden toivoisin olevan nimestään huolimatta ihan oikeita koteja. Niissä sijaisvanhemmat huolehtivat arkivanhemmuudesta saaden apua ja tukea”, sanoo SOS-Lapsikylän aluejohtaja Sointu Möller.

Mitkä uudenlaisen lapsikylän edut ovat?

Lapsikylätyössä yhteisöllisyys on ehdoton voimavara ja tukee sijaisvanhempien jaksamista. Sijaisperheille SOS-Lapsikylä mahdollistaa uudessakin lapsikylämallissa moniammatillisen tiimin vankan tuen. Sijaisperheisiin pidetään säännöllisesti yhteyttä ja tarvittaessa he tavoittavat lapsikylän työntekijät helposti puhelimitse tai menemällä toimistolle.

”Tampereen lapsikylän esimerkki on osoittanut, että yhteisöllisyys on mahdollista säilyttää myös uudentyyppisessä lapsikylässä. Toinen rikkaus on ehdottomasti se, että koska toimimme jatkossa muun asutuksen seassa, saavuttavat tapahtumamme, toimintamme ja tilaisuutemme helpommin muutkin alueella elävät perheet”, Sointu Möller kertoo.

Millaiseen tarpeeseen uudenlaiset lapsikylät vastaavat?

SOS-Lapsikylän omistamissa sijaiskodeissa sijaisvanhemmiksi voivat ryhtyä sellaiset ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita lasten kanssa tehtävästä työstä ja haluaisivat tehdä sitä päätyökseen, mutta joilla ei itsellään ole mahdollisuutta hankkia riittävän suurta asuntoa. Tilavat perheasunnot mahdollistavat isonkin sisarussarjan sijoittamisen kaupunkiympäristöön.

”Olemme aktiivisesti mukana alueella kehittämässä lapsiperheiden palveluita ja vaikuttamassa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Kaikilla ei ole tänä päivänä vahvoja sosiaalisia verkostoja. Tällaisia perheitä voimme tukea esimerkiksi tukiperhetoimintamme avulla”, Möller jatkaa.

Miksi SOS-Lapsikylä on päättänyt laajentaa toimintaansa Kuopioon?

”Kuopio on laajenemisellemme luonteva suunta, koska meillä on jo meneillään tiivistä kehittämistyötä samalla talousalueella olevan Varkauden kanssa”, sanoo aluejohtaja Janne Kankaanniemi SOS-Lapsikylästä.

SOS-Lapsikylän toiminta Kuopiossa painottuu aluksi perhekuntoutukseen, joka on määrä käynnistää jo kevään kuluessa. Keväällä 2018 tavoitteena on myös kahden ensimmäisen sijaiskodin avaaminen Saaristokaupungin asuinalueella. Lähivuosina suunnitelmissa on hankkia neljä kotia lisää niin, että kaikkiaan alueella toimisi kuusi sijaiskotia.

Mitä muuta toimintaa lapsikylät tarjoavat alueella?

SOS-Lapsikylän kaupunkilähiöihin saapumisen yhtenä tavoitteena on yhteisöllisesti tuetun perhehoidon ohella tuoda tukimahdollisuuksia myös sellaisille lapsiperheille, joilla ei ole lastensuojelun tuen tarvetta. 

SOS-Lapsikylän omarahoitteista, yleishyödyllistä toimintaa kehitetään vapaaehtoisvoimin kaikille alueen perheille. Tällaista toimintaa ovat mm. lasten ja aikuisten vertaisryhmät, perhekahvilat sekä kouluikäisille suunnattu päivätoiminta koulujen loma-aikoina. SOS-Lapsikylä tukee omarahoitteisesti myös sijaishuollosta itsenäistymässä olevia nuoria ja jo itsenäistyneitä nuoria perheineen.

”Meitä innostaa lapsiperheiden tuen ja palveluiden kehittäminen. Sen me haluamme alueellamme tehdä yhdessä lasten ja perheiden sekä kuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa”, Sointu Möller ja Janne Kankaanniemi kiteyttävät.

Koonnut: Elina Pitkäranta

Uudet lapsikylät

Uudet lapsikylät rakentuvat Espoon Niittykumpuun, Vantaan Kivistöön sekä Kuopion Saaristokaupunkiin.

Niittykummussa ensimmäinen koti avattiin vuoden 2016 alussa. Tapiolassa 50 vuotta palvellut lapsikylä muuttaa sinne tulevana kesänä. Vantaan Kivistössä puolestaan käynnistyy ympärivuorokautinen perhekuntoutus kesällä 2017 ja samoihin aikoihin ensimmäinen sijaiskoti aloittaa toimintansa. Kuopiossa lapsikylätoiminta alkaa perhekuntoutuksella keväällä 2017 ja ensimmäiset sijaiskodit avataan keväällä 2018.

Kaiken kaikkiaan sijaiskoteja avataan niin Espooseen kuin Vantaalle kahdeksan ja Kuopioon kuusi. Uusille alueille tulee myös SOStari, josta käsin lapsikylän sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tukevat sijaisperheitä. Uudet lapsikylät tuottavat myös muita lapsiperheiden tukipalveluita.