Youth Can! auttaa nuoria pääsemään kiinni työelämään

Kaikilla nuorilla ei ole apuna vanhempiaan, kun he ensimmäistä kertaa hakevat töitä tai miettivät tulevaisuuden ammattiaan. Uravalinta, työhakemuksen ja CV:n tekeminen sekä ensimmäisen harjoittelu- tai työpaikan löytäminen voivat olla hankalaa ilman aikuisen tukea ja opastusta.

Kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö on käynnistänyt hankkeen, jossa pyritään vahvistamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia nuoria. Youth Can! -hankkeen kohderyhmänä ovat järjestön tuen piirissä olevat 15–24-vuotiaat, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Heille pyritään luomaan paremmat mahdollisuudet työllistymiseen.

Hankkeen idea pohjautuu SOS-lapsikyläjärjestön ja Deutsche Post DHL:n jo kuusi vuotta kestäneeseen yhteistyöhön. Nyt DHL kannustaa myös muita yrityksiä lähtemään mukaan.

- Yritykset tarjoavat käyttöön resurssinsa, kuten bisnesosaamisensa, henkilökuntansa ja verkostonsa. SOS-lapsikyläjärjestö toimii yritysten ja nuorten välillä ikään kuin yhdistäjänä, selittää kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön maailmanlaajuisista yrityskumppanuuksista vastaava Kei Heikkilä.

Nuorisotyöttömyys on iso ongelma

Heikkilä näkee kampanjassa yrityksille upean mahdollisuuden toteuttaa yhteiskuntavastuutaan. Samalla niiden henkilöstö pääsee tekemään arvokasta työtä nuorten kanssa.

- Kuulin DHL:llä toimineesta mentorista, jolle mentoroitavista pojista oli prosessin aikana tullut kuin omia. Työntekijät ovat olleet onnellisia saadessaan mahdollisuuden tukea ja seurata nuoren kehittymistä. Yhteistyö on ollut siinä mielessä ollut silmiä avaavaa DHL:n henkilökunnalle.

Youth Can! toimii niissä maissa, joissa SOS-lapsikyläjärjestöllä on muutenkin toimintaa. Tänä vuonna toimintaa aloitellaan kaikkiaan kahdeksassa maassa ja neljässä maanosassa: Aasiassa mukaan pääsevät Indonesia ja Sri Lanka, Afrikassa Etelä-Afrikka, Nigeria ja Ruanda, Amerikassa Costa Rica ja Brasilia sekä Euroopassa Unkari.

Nuorisotyöttömyys on suuri kansainvälinen ongelma, sillä 15-24-vuotiaita on työttömänä kolme kertaa enemmän kuin työttömiä ylipäätään. Nuorisotyöttömyys näkyy erityisesti Afrikassa, missä alle 25-vuotiaita työttömiä on jopa 600 miljoonaa.

Harva 18-vuotias pärjää omillaan

Samojen ongelmien kanssa painiskellaan myös meillä. Suomessa arvioidaan olevan noin 50 000 syrjäytynyttä nuorta. Tulevina vuosina Youth Can! -toiminta laajeneekin Heikkilän mukaan mahdollisesti myös Suomeen.

- Mentoroinnilla on iso merkitys nuorille. Heidän itsetuntonsa vahvistuu ja valmiudet kasvavat, kun he saavat työelämässä vahvasti kiinni olevan aikuisen kulkemaan rinnalleen. Harva nuori pärjää vielä 18-vuotiaana omillaan, vaan tarvitsee yhä aikuista, jonka puoleen kääntyä ja johon turvautua, Heikkilä tiivistää.

Nuoret saavat yhteistyöstä myös uudenlaisia roolimalleja. Heikkilä sanoo, että usein sijaishuollossa kasvaneiden nuorten kohtaamat aikuiset ovat lähinnä olleet poliiseja, opettajia tai sosiaalityöntekijöitä.

- Ensimmäisten työ- ja harjoittelupaikkojen myötä voi syntyä uusia ajatuksia siitä, missä voisi aikuisena työskennellä, Heikkilä pohtii.

Sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten kohtaamat ongelmat ovat samanlaisia joka maassa. Kun luontaisia verkostoja ei ole, on hyvin vaikeaa päästä oman uran ja työelämän alkuun.

- Mentori opettaa nuorelle asioita, joita ei opita koulun penkillä. Hän kulkee nuoren rinnalla, eikä jätä yksin. Voisi sanoa, että molemmat osapuolet sitoutuvat tähän kuin avioliittoon, kyseessä ei ole mikään yhden illan juttu, Heikkilä selventää.

Teksti: Tiina Tuominen
Kuva: SOS-lapsikyläjärjestö

”Sain tukea vaikeina aikoina”

Unohda menneet ja keskity itsesi kehittämiseen, sanoo 22-vuotias Tshepo Mofokeng. Hän sai koulunsa loppuun ja aloitti itsenäisen elämän siitä huolimatta, että menetti isänsä ollessa 11-vuotias.

Etelä-Afrikan QwaQwasta kotoisin oleva Mofokeng pääsi mukaan SOS-lapsikyläjärjestön perheiden tukemisen ohjelmaan vuonna 2006.

- Ohjelmassa sain henkistä tukea ja apua opiskeluihin vaikeina aikoina. Opiskelujensa päätyttyä nuori mies sai oppisopimuspaikan DHL:ltä – kiitos SOS-lapsikyläjärjestön ja Deutsche Post DHL:n yhteistyön.

Mofokeng kiittelee, että paikan myötä hänen potentiaalinsa huomattiin ja hän sai mentorin. Nyt Mofokeng työskentelee DHL:llä Johannesburgissa sekä opiskelee Etelä- Afrikan yliopistossa Unisassa toimitusketjujen hallintaa.

”Asenne ratkaisee”

Kun kasvaa pienessä kylässä, asenne on kaikkein tärkein. Kun kaikki sanovat sinulle, että joku asia on mahdotonta toteuttaa, alat uskoa siihen itsekin, sanoo Winnie Sebapu.

23-vuotias Sebapu opiskelee metallialan insinööriksi Witsin yliopistossa Johannesburgissa. Hänen elämällään oli raskas alku. Sebapu menetti molemmat vanhempansa 14-vuotiaana. SOS-lapsikyläjärjestön antaman tuen ja tiedon turvin hän alkoi ottaa osaa paikallisen tiedekeskuksen toimintaan viikonloppuisin.

- Ilman sieltä saamaani tukea olisi tuntunut, että hankalia asioita on liikaa ja olisin luovuttanut, hän sanoo.

Sebapu toivoo, että Youth Can! -hanke auttaa nuoria havaitsemaan omat mahdollisuutensa ja löytämään vahvuutensa.