Muutos on aina mahdollinen

SOS-Lapsikylän perheterapeuttinen perhekuntoutus aloitti toimintansa Kuopiossa keväällä 2017. Kokonaisvaltaisen ja intensiivisen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa koko perhe yhdessä jaloilleen.

Perheterapeuttinen perhekuntoutusyksikkö koostuu neljästä samassa pihapiirissä sijaitsevasta asunnosta, joissa vanhemmat asuvat lapsineen kolmesta yhdeksään kuukautta kestävän kuntoutuksen ajan.

"Perheet tulevat meille kuntoutukseen kunnan sosiaalityöntekijöiden ohjaamana. Valitettavasti tilanne on yleensä mennyt jo todella pitkälle siinä vaiheessa, kun perhe saapuu meille. Käytännössä tämä on usein viimeinen toimi ennen huostaanottoa. Toivoisin, että tulevaisuudessa perheitä voitaisiin ohjata kuntoutukseen jo ennen kuin tilanne kärjistyy", selvittää SOS-Lapsikylän Kuopion toimipisteen johtaja Niina Asikainen.

Perheterapeuttiseen perhekuntoutukseen tulevilla perheillä on usein pitkään jatkuneita ja monimuotoisia ongelmia.

"Perheissä voi olla traumoja, psyykkisiä pulmia, arjen hallinnan haasteita, päihteiden käyttöä tai väkivaltaa. Ongelmat ovat lähes aina ylisukupolvisia, eli vanhempien tietyt toimintatavat siirtyvät lapsille, jotka toteuttavat niitä taas omassa perheessään. Toisaalta esimerkiksi vanhemman omassa lapsuudessaan kokema kaltoinkohtelu tai traumat voivat kuormittaa häntä ja vaikuttaa perheen sisäisiin suhteisiin, vaikka vanhempi itse ei väkivaltaisesti toimisikaan."

Kun perhe saapuu kuntoutukseen, SOS-Lapsikylän työntekijät tutustuvat perheeseen ja heidän arkeensa. Kuntoutukselle sovitaan aina tavoite, jota perheen kanssa
pilkotaan pienempiin osiin ja konkretisoidaan. Perheet asuvat omissa asunnoissaan, mutta SOS-Lapsikylän työntekijät viettävät heidän kanssaan useita tunteja päivässä.

"Tarvittaessa autamme ensin asiakasta ymmärtämään, mihin tarvitaan muutosta ja miksi. Osa kuntoutukseen tulevista perheistä on hyvin kiitollisia ja avoimia vastaanottamaan apua. Osa taas tarvitsee aluksi tukea tilanteen hahmottamiseen. Vuoropuhelu asiakkaiden kanssa on hyvin avointa ja painotamme haasteiden
lisäksi myös hyviä asioita, joita löytyy ihan jokaisesta perheestä."

Tavallista arkea

SOS-Lapsikylällä on perheterapeuttisia perhekuntoutusyksiköitä Kuopion lisäksi Jyväskylässä, Vantaalla ja Rovaniemellä. Kuopion yksikössä työskentelee kahdeksan henkilön moniammatillinen tiimi, jossa on mukana esimerkiksi perheterapeutteja ja sosiaalityöntekijä. Ympärivuorokautisen palvelun ansiosta
perheet saavat tukea aina kun tarvitsevat.

"SOS-Lapsikylän työntekijät kulkevat perheenjäsenten rinnalla ja auttavat asioiden hoitamisessa. Pyrimme siihen, että perheen arjesta tulisi mahdollisimman tavallista. Syödään, nukutaan, ulkoillaan ja leikitään lasten kanssa. Tuemme asiakkaita elämään lapsen ikätasoisessa vuorokausirytmissä."

Vaikka kaikenikäiset lapset ja nuoret perheineen ovat tervetulleita perheterapeuttiseen perhekuntoutukseen, asiakkaana olevien perheiden lapset ovat useimmiten päiväkoti- tai kouluikäisiä. Kuntoutuksessa haetaan pysyvää muutosta perheen arkeen ja perhedynamiikkaan sekä pyritään takamaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

"Toivoisin, että kuntoutukseen voitaisiin ohjata sellaisiakin perheitä, joissa huostaanotto on jo tehty. Ensisijaisesti sosiaalityössä pyritään aina siihen, että lapsi saisi kasvaa syntymävanhempiensa kanssa. Perheen jälleenyhdistäminen ja huostaanoton purkaminen vaativat kuitenkin paljon panostusta, sillä säröt lapsen ja vanhempien välillä ovat usein syviä."

Perheterapeuttisessa perhekuntoutusyksikössä on tällä hetkellä neljä asuntoa, mutta kysyntää olisi enemmänkin.

"Pyrkimyksenämme on laajentaa toimintaa tulevaisuudessa."

Tavoitteena pysyvä muutos

Perhekuntoutus on hyvin intensiivistä työskentelyä, ja vanhempien mahdollinen työssäkäynti tuleekin suunnitella tarkasti etenkin kuntoutuksen alkuvaiheessa, jotta vanhemmat eivät kuormitu liikaa.

"Toki työ voi olla myös voimavara, mutta siihen menevä aika on aina pois kuntoutuksesta. Päiväkoti-ikäiset ovat yleensä myös kotona, ellei katsota, että päiväkodissa olo olisi hyväksi lapsen sosiaaliselle kehitykselle. Kouluikäiset lapset käyvät koulussa, jos he pystyvät. Mikäli lapsen kunto ei ole tarpeeksi hyvä koulussa käymiseen, lapsi voi tehdä koulutehtäviä kuntoutuksessa vanhempien ja työntekijöiden tuella."

Kuntoutuksen tavoitteena on pysyvä muutos. Eliniän aikana omaksutut toimintatavat ja käyttäytymismallit istuvat kuitenkin tiukassa, joten kuntoutuminen vaatii aikaa ja johdonmukaisuutta.

"Kuntoutusjakson jälkeen perheet jatkavat usein kunnan perhetyöntekijöiden kanssa. Pyrimme edistämään muutoksen pysyvyyttä ja jatkotyöskentelyä kertomalla, mitkä keinot toimivat kunkin perheen kanssa ja mitkä eivät. Ensiarvoisen tärkeää on suunnitella perheen kotiutumisvaihe ja jatkotuki huolella. Parhaassa tapauksessa kuntoutusjakson jälkeen perheen kanssa työskentelevät samat kunnan perhetyöntekijät kuin ennen kuntoutusta. Jatkuvuus on tärkeää onnistumisen kannalta."

Osa yhteisöä

Kuopion yksikössä on ollut vasta muutamia perheitä, mutta myönteistä palautetta on jo tullut. Perhekuntoutusasunnot sijaitsevat samassa pihapiirissä tavallisella kerrostaloalueella, joten perheiden lapset ovat ystävystyneet sekä keskenään että muiden samalla alueella asuvien lasten kanssa. Kuntoutuksessa oleville
perheille järjestetään myös yhteistä ohjelmaa, kuten kerhoiltoja, askartelua, kirjastoreissuja ja kahvihetkiä.

"Kuntoutuksessa olevat vanhemmat ovat ystävystyneet myös keskenään ja pitävät toisiinsa yhteyttä. Vertaistuki onkin tärkeä osa toimintaa."

Yksi kuntoutuksen tärkeimmistä tehtävistä on antaa perheelle toivoa ja uskoa valoisampaan tulevaisuuteen. Ongelmien lisäksi Asikainen haluaakin painottaa myös positiivisia asioita.

"Jokaisesta perheestä löytyy aina myös jotain hyvää. Haasteiden lisäksi haluan tuoda esiin myös perheen omia voimavaroja. Vaikka tilanne tuntuisi kuinka synkältä, muutos on aina mahdollinen."

Teksti: Matleena Merta
Kuva: Dreamstime

Insaco Oy tukee SOS-Lapsikylää Kuopiossa

Aloittaessaan toimintansa Kuopiossa keväällä 2017 SOS-Lapsikylä sai ensimmäisen tukijansa korjausrakentamiseen erikoistuneesta Insacosta. Yritys on sitoutunut tukemaan SOS-Lapsikylää kolmen vuoden ajan. SOS-Lapsikylän yritysyhteistyöpäällikkö Annemi Usva-Vänttinen kehuu Insaco Oy:ta edelläkävijän otteista.

"Kiitollisena toivotamme ensimmäisen innostuneen yhteistyökumppanin tervetulleeksi joukkoomme. Olemme molemmat korjaamisen ammattilaisia. Yritysten tuki on merkittävä SOS-Lapsikylän uusien kotien mahdollistaja. Yrityksille yhteistyö SOS-Lapsikylän kanssa on erinomainen tapa ottaa vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta ja rakentaa lapsille parempaa tulevaisuutta", Usva-Vänttinen toteaa.

Insaco Oy:n toimitusjohtaja Toni Tanskanen kertoo nuorena yrittäjänä saaneensa paljon tukea lähipiiriltään ja haluaa nyt vuorostaan osoittaa tukensa tulevaisuuden nuorille.

"Tämä on Insaco Oy:n historian isoin ja pitkäaikaisin sijoitus tulevaisuuteen eli lapsiin. Olemme mielellämme mukana auttamassa ja kehittämässä SOS-Lapsikylän toimintaa Kuopiossa”, Tanskanen sanoo.