Kaisa haluaa testamentata lapsille ja luonnolle

Pohjanmaalla asuva Kaisa on päättänyt antaa osan omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen. Testamenttiin kirjataan SOS-Lapsikylä ja muita hyväntekeväisyyskohteita.

Kaisalle on ollut jo pitkään selvää, että hän testamenttaa suurimman osan omaisuudestaan lapsille ja luonnolle. Myös läheiset ihmiset mainitaan saajina esimerkiksi maa- ja metsäomaisuudessa.

– Minulla ei ole omia lapsia, joten olen jo harkinnut testamenttini sisältöä. Koska minulle on kertynyt omaisuutta, on luontevaa lahjoittaa sitä niille, jotka eivät ole saaneet vahvaa lähtökohtaa elämälleen. Uskon, että perintöni tuottaa eniten iloa heille, jotka ovat oikeasti avun ja tuen tarpeessa. Minulla on tapana lahjoittaa säännöllisesti tai kertaluonteisesti hyväntekeväisyyskohteisiin, kuten SOS-Lapsikylän kansainväliseen toimintaan ja SPR:lle. Saan lahjoittamisesta aitoa iloa, Kaisa kertoo.

– Olen onnellisessa tilanteessa, koska minulla on mahdollisuus auttaa, hän tiivistää.

Lahjoitus kotimaahan

Vaikka Kaisa on tukenut SOS-Lapsikylän kansainvälistä toimintaa, aikoo hän esittää testamentissaan, että varat käytetään Suomessa olevien lapsikylien toiminnan edistämiseen. Muutoin hän ei halua rajata perinnön käyttöä.

– Uskon, että varat menevät hyvään tarkoitukseen, vaikken niitä erikseen määrää tai korvamerkitse, hän miettii.

Myös luonto on tärkeä asia Kaisalle. Hyväntekeväisyyslahjoitusten avulla hän toivoo voivansa tehdä maailmasta hieman paremman paikan niin ihmisille kuin eläimille.

Muotoseikat oikein

Kaisa ei ole vielä tehnyt testamenttia, mutta hän on miettinyt sen sisältöä. Kaisa uskoo, että pään sisässä tehty työ on isompi prosessi, kuin varsinaisen testamentin laadinta. Hän aikoo käyttää apuna asianajajaa, jotta kaikki pienetkin muotoseikat tulevat testamenttiin oikein, ja hänen tahtonsa toteutuu sellaisenaan.

Kaisa on päättänyt, ettei hän puhu läheistensä kanssa testamentistaan, koska kyse on yksityisestä asiasta. 

Kaisan nimi on muutettu.

Teksti: Tiina Tuominen
Kuva: Thinkstock


Lisätietoa testamenttaamisesta SOS-Lapsikylälle

Lahjoituksilla suuri merkitys

SOS-Lapsikylän toimitusjohtaja Marja Pajulahti on kiitollinen testamenttien kautta saaduista varoista. Lahjoituksilla on voitu rakentaa kyliä ja rahoittaa niiden toimintaa. Esimerkiksi SOS-Lapsikylän vuonna 2003 avaamat Kerttu- ja Paavo-kodit saivat nimensä lahjoittajilta, joiden testamenttien avulla ne pystytettiin. Varoja suunnataan myös ennaltaehkäisevään työhön.

–Testamenteilla on ollut iso merkitys koko SOS-Lapsikylän historian ajan ja on edelleen. Testamenteilla on tuettu sekä lapsikylien toimintaa että nuorten itsenäistymistä. Näin pyritään varmistamaan, että meiltä itsenäistyvät nuoret saavat koulutuksen ja pääsevät itsenäisen elämän alkuun, Pajulahti kertoo.

Marja Pajulahti ja SOS-Lapsikylän yhteistyökumppani, varatuomari Mikko Tanskanen toteavat, että testamenttilahjoituksen tekeminen on prosessiltaan vaivaton. Lahjoituksen tulee perustua testamentin tekijän pohdintaan ja päätökseen siitä, mihin omaisuuttaan haluaa määrätä ja mikä on esimerkiksi hyväntekeväisyyden osuus siinä. Pajulahti ja Tanskanen korostavat, että päätöksen taustalla tulee olla tarkoin harkittu oma tahto.

Jo pohdintavaiheessa kannattaa olla yhteydessä SOS-Lapsikylään, jotta voi paremmin tutustua kylien toimintaan.

–Testamentin voi määrätä myös esimerkiksi tietylle lapsikylälle tai tiettyyn toimintaan. Tämä pitää tuoda esiin testamentin tarkoitemääräyksissä, jolloin se sitoo testamentin saajaa, Tanskanen kertoo.

Testamentin tulee täyttää kaikki lain muotomääräykset. Asiakirjan voi tehdä itse, mutta on suositeltavaa käyttää asiantuntijaa. Alkuun pääsee ottamalla yhteyttä SOS-Lapsikylään. Omaisuuden testamenttaamisesta voi halutessaan kertoa omaisille, ettei asia tule yllätyksenä. 

Lisätietoa testamenttaamisesta SOS-Lapsikylälle: Testamenttilahjoitus