Itsenäiseen elämään saatetaan tuupata institutionaalisten ja lainsäädännöllisten tekijöiden siivittämänä yksilöllisiä kehityskulkuja ja todellisia valmiuksia huomioimatta. Jälkihuollon tuen määrä ja laatu ovat keskeisiä kysymyksiä myönteisten vaikutusten ja vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Lakialoite jälkihuolto-oikeuden jatkamisesta 25-vuotiaaksi asti on askel oikeaan suuntaan. Itsenäisen elämän tukemiseen tarvitaan myös vertaisten tarjoamia konkreettisia neuvoja ja nykyaikaisia toimintamalleja.

Voimaa vertaistuesta

Vertaistuen merkitys on entistä vahvemmin nähty positiivisena voimavarana lastensuojelun kentällä. SOS-Lapsikylän Ylitse-projekti (2016-2018) on toimintavuosiensa aikana koonnut kokemustietoa yli 100:lta sijaishuollossa kasvaneelta aikuiselta.

Ymmärryksen kerryttäminen itsenäistymiseen ja aikuisuuteen liittyvistä ilmiöistä, tuen tarpeista sekä positiivisista ja negatiivisista elämänkuluista on vahvistanut käsitystä huostaanoton ja sijaishuollossa kasvamisen merkityksellisyydestä ja kokemuksellisesta erityisyydestä. Sijaishuollosta aikuistuneet ovat nostaneet tärkeäksi tekijäksi vertaistuellisen avun kehittämisen itsenäisen elämän ja oman vanhemmuuden kysymyksiin.

Samanlainen kokemustausta madaltaa kynnystä pyytää apua

Usein tuen ja avun pyytämisen esteenä voi olla epäluottamus viranomaisia ja palvelujärjestelmää kohtaan. Sijaishuollossa kasvamisen nähtiin synnyttävän erityisen elämänhistorian, jota ymmärtävät ainoastaan sellaiset ihmiset, jotka ovat kokeneet samanlaisen polun aikuisuuteen.

Kokemuksen jakaminen samanlaisen kokemustaustan omaavien kanssa helpottaa parhaimmillaan oman menneisyyden käsittelemistä ja identiteetin vahvistumista ja voi lopulta voimaannuttaa myös tuen piiriin hakeutumiseen.

Ylitse MentorApp uutena tukikanavana

Tarve vertaistukikanavien kehittämisestä konkretisoitui ideaan avun ja tuen tarjoamisesta mobiilisovelluksen kautta. Kehitysyhteistyö Futurice Oy:n ja Aalto-yliopiston kanssa huipentuukin tänään julkaistavaan Ylitse MentorApp:iin. Merkittävässä roolissa vertaismentoritoiminnan käynnistämisessä on ollut myös tuloksellinen yhteistyö Auta Lasta ry:n Veturointi-toiminnan ja toiminnassa mukana olevien Veturien kanssa.

Ylitse MentorApp -mobiilisovellus tuo palvelujärjestelmään uuden tukikanavan sijaishuollosta itsenäistyville ja jo aikuistuneille. Sovelluksen käyttö on ilmaista ja sen välityksellä voi ottaa nimettömästi yhteyttä SOS-Lapsikylän valmentamiin vertaismentoreihin, joiden kanssa voi pohtia elämän suuria ja pieniä asioita.

Käy tutustumassa Ylitse MentorAppiin 

Lue lisää: Ylitse-hanke