Kuopion integroitu lapsikylä seuraa polkua, jota ovat olleet raivaamassa Tampereen ja pääkaupunkiseudun kylien rakentajat. Tampereella on jo pidempään ehditty havainnoida sitä, miten integroitu lapsikylä rakentuu fyysisesti osaksi asuinaluetta ja millaisin toimin yhteisöllisyys muodostuu ihmisten välillä kylässä ja naapurustossa. Opit ovat kiinnostavia ja innostavia meille Savonmaan rakennusmiehille!

***

Kuopion integroidussa lapsikylässä käynnistyy ensimmäisenä perhekuntoutuspalvelu vielä tämän kevään aikana. Palvelun vaatimat puitteet, hienot asunnot, on vuokrattu Saaristokaupungista ja parhaillaan valitaan suuresta kiinnostuneiden joukosta henkilöitä työskentelemään perheiden kanssa. Palvelu on saanut innostuneen vastaanoton ja uskomme, että perhekuntoutus löytää oman paikkansa Kuopion alueella hyvin nopeasti.

Perhekuntoutus jatkaa samalla Jyväskylässä jo aiemmin käynnistyneessä perhekuntoutuspalvelussa hyväksi havaittua työskentelytapaa; lähellä perhettä, aidosti ja ammatillisesti tukien.  Perhekuntoutuksessa luodaan vahvoja merkityksiä ihmisten välille ja auttaminen palkitsee sekä avunsaajaa että auttajaa.

***

Perhekuntoutuksen käynnistyessä seuraamme samalla, kuinka ensimmäiset integroidun lapsikylän kodit rakentuvat. Tällä hetkellä kotien näkeminen vaatii vielä paljon mielikuvitusta, koska Kuopion Gneissin tontilla on vasta kaivinkone tekemässä raivaustöitä porarin kanssa. Sielun silmin katsottuna näkymä on kuitenkin jo nyt innostava: me olemme saamassa jälleen lisää mahdollisuuksia auttaa tarvitsevia lapsia ja perheitä ja vieläpä todella hienoissa ja moderneissa puitteissa.

Kylän pikkuhiljaa muodostuessa on hyvä todeta, että kannattaa olla liikkeellä työssä ja vapaa-ajalla, elämässä. Tekemisen meininki sytyttää ja synnyttää ideoita. Tässä mielessä koko integroidun lapsikylän kantava ajatus palveluiden viemisestä ihmisten ja asumisen keskelle ilman pelkoa lastensuojelun leimasta avaa suuren määrän mahdollisuuksia uudenlaiselle auttamiselle.

 

Lue lisää: