Perhekuntoutuksen vahvistuminen palvelurakenteissamme koko yhteiskunnan tasolla on tärkeä ja kannatettava kehityssuunta, koska perheiden hyväksi ei voida tehdä liikaa.

Kohti pohjoista

Uusin perhekuntoutusyksikkömme on avautumassa marraskuun alussa Rovaniemellä. Rovaniemen perhekuntoutuksen johtajaksi valittiin alkusyksystä Virve Simonen. Viimeisen kuukauden ajan Virve on rakentanut puitteita valmiiksi perheille. Virven tiimi aloittaa työnsä pikapuoliin ja pääsemme tarjoamaan vaikuttavaa palveluamme Lapin alueella.

Rovaniemellä toteutamme perhekuntoutusta hyväksi havaitulla palvelumallilla tiiviisti perheen arkea tukien ja mukana eläen. Rinnalla kulkemisen, kuuntelemisen ja tukemisen kokonaisuus tulee olemaan tärkeä apu asiakasperheille ja samaan aikaan vahva ammatillinen haaste työtä tekeville. Tähän haasteeseen vastaamme laajalla ja syvällä osaamisella. Odotukset ovat korkealla, koska saimme Rovaniemelle koottua tiimiin, jossa on asiakkaiden hyödyksi paljon erilaista erityisosaamista ja kokemusta perheiden kohtaamisesta.

Lapin alueen erityispiirteistä johtuen tulemme ottamaan perhekuntoutuksen tueksi myös digitaalisia apuvälineitä. Pitkien etäisyyksien toimintaympäristössä on erityisen tärkeää tarjota asiakkaille ja yhteistyöverkostoille mahdollisuus tehdä työtä myös digitaalisessa ympäristössä. Sama digitalisaatiokokeilu lähtee liikkeelle myös Ylitornion lapsikylässä, jossa otetaan käyttöön Lapin alueella toimiva Virtu-palveluverkko. Odotukset uusien asiakastyön toteutustapojen suhteen ovat korkealla ja kokemukset tulevat olemaan tärkeitä laajemminkin lastensuojelutyössä.

Mitä seuraavaksi perheille?

Perhekuntoutus on ollut ja osoittautunut merkittäväksi palvelumuodoksi, kun sen vaikuttavuutta arvioidaan asiakkaiden kokemusten ja palautteiden perusteella. Perheiden tukemiseen tarvitaan kuitenkin koko ajan lisää uusia innovaatioita ja avauksia. Tiiviisti asiakkaiden kanssa työskenneltäessä näitä avauksia syntyy varmasti.

Tavoitteenamme onkin kuunnella edelleen asiakkailta tulevia viestejä herkällä korvalla ja pohtia sitä, miten voimme nykyistä laajemmin auttaa perheitä palveluissamme. Tämä on SOS-Lapsikylän tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä perinteisenä, vahvan profiilin lastensuojelujärjestönä.
 

Lue lisää:
Perheterapeuttinen perhekuntoutus