Me SOS-Lapsikylässä olemme erikoistuneet siihen, että pystymme tarjoamaan useammallekin sisarukselle yhteisen kodin. Arjesta selvitään helpommin, kun kaikki osapuolet saavat riittävän tuen. SOS-Lapsikylän monenlaiset ammattilaiset luovat yhdessä lasten ja vanhempien kanssa vahvan tuki- ja vertaisverkoston, SOS-lapsikyläyhteisön.

18 000 lasta asuu kodin ulkopuolella

Voimmeko sanoa, että Suomessa pidetään lapsista hyvää huolta? Suomen noin miljoonasta alaikäisestä noin 100 000 on lastensuojelun asiakkaita. Noin 18 000 lasta asuu syystä tai toisesta kodin ulkopuolella. Se on ehdottomasti liikaa!

Jotta vuosia jatkunut kehityssuunta saadaan katkaistua, on tehtävä asioita aivan uudella tavalla. Onneksi se on mahdollista, kunhan rakennamme rohkeasti yhdessä uusia toimintamalleja ja saadaan päättäjät sitoutumaan uudistamiseen. Me SOS-Lapsikylässä olemme ryhtyneet sanoista tekoihin ja pilotoimme oikea-aikaisempaa tuki- ja johtamismallia Varkauden kaupungin kanssa. Kokemukset ovat olleet hyviä.

SOS-Lapsikylä uudistaa myös omaa toimintamalliaan: sisäisesti toimintamme vaikuttavuutta parantamalla ja ulkoisia puitteita modernisoimalla. Kehitämme toimintamme vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Samalla tavoin kansainvälinen järjestömme uudistaa toimintaansa lapsia ja nuoria kuunnellen ja osallistaen.

Me haluamme pitää lapsista hyvää huolta!

 

Lue lisää:

Lapsikylät

Perheiden hyvinvoinnin edistäminen