Kyyti oli kylmää siitäkin syystä, että kun ensimmäisten viikkojen aikana marssin kohti uutta työhuonettani, ja ylitin vapaana kuohuvan Pirtinvirran, oli pakkasasteita -34. Matka kohti suurta tuntematonta oli alkanut.

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluita on kehitetty Varkauden kanssa nyt reilun vuoden ajan. Ulkopaikkakuntalaisena pystyn tarkastelemaan niitä objektiivisesti ja kokonaisvaltaisesti. Olen tavannut valtavan määrän kohtaavaa työtä tekeviä ammattilaisia ja asiantuntijoita, päättäjiä sekä esimiehiä. Lisäksi olen saanut tutustua kolmannen sektorin toimijoihin, elinkeinoelämän vaikuttajiin sekä monipuolista harrastustoimintaa tarjoaviin tahoihin. Minut on otettu kiinnostuneena vastaan ja haluttu kuulla, mitä SOS-Lapsikylällä on annettavaa.

Heti vuoden alussa valjastin hyvinvoinnin tukemiseen työryhmän, joka alkoi viedä kehittämistyötä eteenpäin. Tarvittiin paikallisia järjestöjä, kulttuuri-, liikunta-, nuorisotyön-, vapaa-ajan ja lapsiperhepalveluiden edustajia sekä halua tehdä yhteistyötä sen puolesta, että jokaisella kouluikäisellä varkautelaisella lapsella olisi mahdollisuus harrastaa läpi vuoden yhtä hänelle mieluisaa harrastusta.

Työryhmästäni muodostui innostunut, innovatiivinen ja motivoitunut. Meitä yhdisti yksi kunnianhimoinen tavoite. Tulevana syksynä päästään sanoista tekoihin.
Kevään aikana käynnistimme myös toisen kärkihankkeen. Koulupsykologin pahimmillaan vuoden mittaiset jonot on luvattu purkaa juhannukseen mennessä. Tavoite on varsin kunnianhimoinen, mutta Varkaudessa on kova tekemisen tahto ja meininki. Uskon, että tavoitteeseen päästään.

Kolmas uutuustuote on perhekumppanimalli, jonka pilotointi Varkaudessa käynnistettiin huhtikuun alussa. Monia palveluita käyttävät perheet saavat rinnalleen perhekumppanin, jonka kanssa karsitaan perheen käyttämät päällekkäiset palvelut. Näin tueksi jäävät vain palvelut, jotka tukevat perhettä oikea-aikaisesti ja parhaiten kulloisessakin elämäntilanteessa.

Vähän palveluita käyttävien perheiden tueksi pilotoidaan omatyöntekijämallia. Pilotointivaiheessa yhdellä koululla ja yhdessä päiväkodissa on yksi nimetty työntekijä, johon perheet voivat ottaa yhteyttä mieltään kulloinkin askarruttavassa asiassa. Tällä taataan, ettei yksikään lapsiperhe tunne olevansa yksin, vaan tietää saavansa apua ja tukea sitä halutessaan. Monesti pelkästään tieto tästä helpottaa arjessa selviytymistä.

Paljon on siis jo saatu aikaan, mutta paljon on vielä tehtävää. Varkauden kanssa solmittu kuntakumppanuus SOS-Lapsikylän kanssa jatkuu ainakin vuoteen 2020 saakka. Uskon, että siihen mennessä olemme saaneet kansallisestikin merkittäviä tuloksia aikaan lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääjänä. Hyvä me ja Hyvä Varkaus!