Elämisen jatkuessa Suomessa kotoutumisen ja hyvän lapsuuden varmistamiseksi tulee pienimmille lapsille tarjota mahdollisuus perhehoitoon. Traumaattiset kokemukset mm. sodasta ja läheisten menettämisestä vaativat pitkäkestoista apua ja pysyviä ihmissuhteita. Perhehoito vahvasti muiden ammattilaisten tukemana on yksi inhimillisimmistä ratkaisuista.

SOS-Lapsikylä on kahden ryhmäkodin perustamisen lisäksi aloittanut neuvottelut maahanmuuttoviraston ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa sijaisperheiden rekrytointiin ja valmennukseen liittyen. SOS-Lapsikylän ja Pelastakaa Lapset -järjestön kokemukset sijaisvanhempien tukemisesta ovat hyvä pohja auttamistyölle, mutta opittavaakin on varmasti paljon. Maahanmuuttovirastoa on kiittäminen erittäin joustavasta ja nopeasta toiminnasta kriisin ratkaisemiseksi ja lasten turvan varmistamiseksi.

Tarvitsemme useita kymmeniä ellei satoja sijaisperheitä turvaamaan pienten turvapaikkaa hakevien lasten tulevaisuutta Suomessa. Maahan jääville nuorille ryhmäperhekodit tuntuvat järkevältä ratkaisulta kotouttamiseen. Panostus maahan tulleiden lasten hyvinvointiin on sosiaalinen investointi, mikä maksaa itsensä takaisin monikertaisesti tulevina vuosina. Auttaminen on myös parasta rauhantyötä.