Palvelua pilotoitiin Varkauden kaupungin kanssa jo vuosina 2016-2017. Tuolloin mukana olleet perheet kokivat tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi, minkä lisäksi heille syntyi palvelun myötä ymmärrys palveluiden ja tuen kokonaisuudesta.

Ennaltaehkäisevää, vaikuttavaa työtä

Perheen näkökulmasta työni on rinnalla kulkemista. Kun kohtaan perheen ensimmäistä kertaa minulla on heistä hyvin vähän ennakkotietoa. Tehtäväni on tutustua perheeseen, sen vahvuuksiin ja haasteisiin sekä selvittää yhdessä perheen kanssa syyt, miksi perhe ei palveluista huolimatta voi hyvin. Etsiä asioita, joita perhe kokee tarvitsevansa, eikä yritetä korjata sitä, mikä ei perheen mielestä ole rikki. Voin myös auttaa järjestämään ja organisoimaan perheen palveluita. Lähden mukaan palavereihin, jos perhe niin toivoo.

Kaupungin näkökulmasta tehtäväni on tuottaa tietoa yhdessä perheen kanssa tuen tarpeesta. Juuri niistä asioita, joista perhe kokee hyötyvänsä. Sitä kautta perheelle saadaan hyvä kokonaisuus palveluita, joihin perhe sitoutuu. Näin kaupunki voi esimerkiksi jonkun perheen kohdalla välttyä kalliilta ja rankoilta huostaanotoilta.

Perhe on tilanteensa paras asiantuntija

Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee lähelleen turvallisia, välittäviä aikuisia. Olen yhä vakuuttuneempi siitä, että myös tuen tarpeessa oleva perhe tarvitsee kuuntelijaa. Kaikissa perheissä nousee esiin kuulluksi tulemisen ja ymmärretyksi tulemisen tarve. On tärkeää kokea, ettei asianomaisen ylitse puhuta tai että perhe saa itse määrittää sen, millaista apua se tarvitsee. Esimerkiksi erityislasten perheet jäävät helposti turhan pitkään yksin taistelemaan tarvitsemastaan avusta.

Asiakas ja asiakasperhe ovat aina elämäntilanteensa parhaita asiantuntijoita. Kuullaan heitä, jotka osaavat ja tietävät parhaiten. Perhekumppanina minun on varmistettava, että perhe hyötyy heille kuuluvista palveluista, jolloin perhekumppani voi astua takavasemmalle. Rinnalla kulkijaa odottaa jo seuraava perhe, jolle palveluviidakkomme näyttäytyy liian haastavalta selvitä yksin.

---

Kotiin vietävä perhekumppanipalvelu voidaan toteuttaa tänä vuonna Osuuskunta Tradekan SOS-Lapsikylälle myöntämän 50 000 euron lahjoituksen turvin. Lahjoitus on tarkoitettu Varkauden kaupungin tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja lapsiperheiden varhaiseen auttamiseen ja ongelmia ehkäisevän työn toteuttamiseen.

Lue lisää:

Perhekumppani
Perhekumppani kulkee rinnalla, kun perhe ei enää jaksa tai tiedä, mistä pyytää apua