Jo alussa oli selvää, että kyetäksemme auttamaan perheitä ajoissa, heille pitää tarjota useita palveluun ohjautumisen kanavia. Yhdelle äidille voi olla luonnollista hakea apua kysymyksiin verkosta ja jonkun isän luontevin apu haasteellisissa elämäntilanteissa saattaa olla päiväkodin tuttu työntekijä. Jokainen viesti orastavasta avun tarpeesta on tärkeä ja sen on ohjauduttava oikeaan paikkaan. Ilman signaalia auttaminen ei ole mahdollista.

Kaikille nimetty työntekijä

Varkaudessa innostuttiin kokeilemaan Skotlannin mallia, jossa perheet saavat itselleen nimetyn työntekijän. Työntekijä ei ole kävelevä vastausautomaatti perheiden monimutkaisiin kysymyksiin, vaan luottohenkilö. Taho, jonka puoleen voi kääntyä, mikäli elämä ei kanna ja elämän tarjoilemat ylämäet tuntuvat ylitsepääsemättömiltä. Usein jo tieto siitä, että on olemassa taho jonka puoleen kääntyä tarpeen tullen, on toisille riittävä tuki.

Varkaus valjasti neuvola- ja kouluterveydenhoitajansa mukaan pilottiin, jossa nimetyistä työntekijöistä tehtiin perheiden omatyöntekijöitä syksyllä 2016. Aluksi keskustelimme terveydenhoitajien kanssa tästä, sillä terveydenhoitajat olivat kokeneet jo olevansa perheille luottohenkilöitä, joiden puoleen käännyttiin asiassa kuin asiassa. Pian totesimme, että kyseessä oli asenne- ja työotteen muutos – ei muuta. Terveydenhoitajilla on valtavasti osaamista ja ammattitaitoa kohdata asiakkaat moninaisine kysymyksineen, mutta asiakkaat eivät välttämättä tunnista, että terveydenhoitajalle esitetty huoli voi liittyä esimerkiksi työllistymiseen tai läheisen sairastumiseen.

Jotta asiakkaiden kokemus terveydenhoitajista perheen luottohenkilöinä olisi vastaavanlainen kuin ammattilaisilla, piti terveydenhoitajien roolia markkinoida lisää. Neuvola markkinoi uudenlaista työotettaan kirjein sekä kortein, koulujen terveydenhoitajat Wilmassa ja vanhempainilloissa.

Ammatillinen identiteetti kohentunut

Ensimmäisen vuoden jälkeen vasta kolmannes 170 kyselyyn vastanneesta kuntalaisesta tiesi, kuka on heidän perheensä omatyöntekijä. Tämän vuoden lopulla on mielenkiintoista nähdä, onko toimintamallin markkinointi tuonut tulosta ja joko varkautelaiset hyvinvointikyselyssä tuntevat viime vuotta paremmin perheensä omatyöntekijät.

SOS-Lapsikylässä Varkauden kaupungin kehitystä seuranneena olen huomannut, kuinka kahden pilottivuoden aikana terveydenhoitajien ammatillisessa identiteetissä on tapahtunut merkittävä muutos. Perheiden omatyöntekijät ovat toivoneet käyntikortteja, on teetetty hupparit omatyöntekijä-logolla ja toimintamallin toivottiin laajenevan myös toiselle asteelle, jossa se nyt syksyllä 2018 otettiin käyttöön. Terveydenhoitajat ovat selvästi ylpeitä roolistaan perheiden luottohenkilöinä ja syystä – nämä rautaiset ammattilaiset ovat perheitä varten. Jos he eivät osaa vastata kysymyksiin itse, niin he kutsuvat mukaan oikean alan ammattilaisen tai toimijan. Varkaudessa perheet eivät jää yksin.