Kysymyksessä on tukea tarvitsevien lapsiperheiden arkeen sijoittuva toiminta, jossa perhe saa rinnalleen perhekumppaniksi nimitetyn ammattihenkilön. Perhekumppani luo luottamuksellisen suhteen perheeseen ja auttaa perhettä ymmärtämään, mikä heillä saa aikaan tuen tarvetta. Tavoitteena on päästä antamaan perheille apua heidän todellisiin tarpeisiinsa ja auttaa perhettä hyötymään monista tukipalveluista samanaikaisesti, silloin kun yleensä perheen omat voimavarat ovat vähäisimmillään ja tuen kokonaisuuden hallitseminen ja hyödyntäminen vaatii systeemisen kokonaisuuden hallintaa. Perhekumppani toimii sekä perheen että tukea järjestävän palvelujärjestelmän apuna.

Perhekumppanipalvelu on kehittynyt ratkaisuksi palvelujärjestelmän haasteeseen auttaa vaikuttavasti perheitä, joilla on tarve monille palveluille samanaikaisesti ja/tai perheen on vaikea luottaa palvelujärjestelmän kykyyn auttaa heitä. Joskus perheillä on huonoja kokemuksia palvelujärjestelmästä, joiden käsittelemättä jääminen voi olla esteenä avun vastaanottamiselle.

Tällä uudella palvelulla halutaan varmistaa, että perheet saavat entistä varhaisemmin tarvitsemaansa apua ja raskailta sekä kalliilta palveluilta voitaisiin välttyä. Palvelu on kehitetty yhteistyössä Varkauden kaupungin ja Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palveluiden kanssa.

Palvelun käynnistyksessä apua Tradekalta

Ensimmäisen perhekumppanin palkkaamisen ensimmäiseksi vuodeksi mahdollistaa Tradeka. Yritysyhteistyö on tässä tapauksessa mainio tapa saada palveluinnovaatio käyntiin sekä saada arvokasta kokemustietoa ja näyttöä palvelun toimivuudesta.

Kuntataloudessa on vaikea investoida riittävästi ennakoivaan perheiden auttamiseen, kun samaan aikaan suurin osa resursseista on kiinni korjaavassa työssä. Perhekumppani on ennaltaehkäisevää työtä, jolla halutaan olla auttamassa perheitä niin ajoissa, etteivät perheiden pulmat pääse monimutkaistumaan. Kun perheitä päästään auttamaan ajoissa riittävän vaikuttavasti, niin pitkässä juoksussa korjaavien palveluiden tarve vähenee, mikä vaikuttaa positiivisesti myös kuntatalouteen.

Muutos ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, vaan vaatii pitkäjänteistä työtä. Tässä yhteiskunnallisestikin tärkeässä tehtävässä olemme kiitollisia siitä vipuvoimasta, jonka yhteistyö Tradekan kanssa meille on antanut.

Kehitystyö jatkuu

Varkauden kaupungin ja SOS-Lapsikylän yhteistyö on alkanut jo vuonna 2015. Kehitystyössä on saatu paljon myönteisiä asioita aikaan. Nyt seuraavaksi lähdemme hakemaan lisää näyttöä perhekumppanipalvelun toimivuudesta ja jatkamme kehitystyötä kunnan kyvykkyyden lisäämiseksi tukipalveluiden ohjauksessa ja oikean avun räätälöinnissä perheiden tarpeisiin.

Juuri tällä viikolla SOS-Lapsikylän missio on tuntunut erityisen ajankohtaiselta - Jotta jokainen lapsi voisi kasvaa perheessä rakastettuna, arvostettuna ja turvassa. Monelle perheelle tämän varmistamisessa voi olla apua nimenomaan perhekumppanista.
 

Lue lisää: Perhekumppani