Rankkaa luettavaa, eikä tässä edes ole vielä kaikki.

Selvitysten mukaan sijoitettuina olleilla on riski tulla vanhemmiksi muita ikäisiään varhemmin. Samaan aikaan heidän tukiverkostonsa on usein puutteellinen ja he saattavat tuntea osattomuutta. Jokaisen vanhemman ja perheen tilanne on tietysti yksilöllinen, mutta voidaan hyvin kysyä, onko turvalliselle lapsuudelle olemassa aina edellytyksiä.

Perheen perustaminen ja ensimmäisen lapsen syntymä on aina iso asia. Jos omasta lapsuudesta on puuttunut kokemus turvallisesta lapsuudesta, voi vanhemmuuden haltuunotto olla erityisen haasteellista. Tällöin on lapsen edun mukaista, että tukea tarvitsevat nuoret vanhemmat löydetään ajoissa ja yhteiskunnalla on tarjolla toimintamalleja heidän tukemisekseen.

Apuna Lautasta laivaksi -hanke

SOS-Lapsikylä käynnistää tänä vuonna kolmivuotisen Lautasta laivaksi -hankkeen. Sen tarkoituksena on katkaista ylisukupolvisen lastensuojelun toimenpiteiden, kuten huostaanottojen, tarve sijaishuollosta aikuistuvien tai jo aikuistuneiden nuorten perheissä. Hanke toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Kumppaneina ovat RAY:n lisäksi Espoon kaupunki, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sekä Pesäpuu ry.

Lautasta laivaksi on yksi niistä toimenpiteistä, joilla pyritään tukemaan vanhemmuutta ja antamaan paremmat mahdollisuudet vanhemmuuteen niille henkilöille, joiden lapsuuden lähtökohdat saattavat olla ikätovereitaan arvaamattomammat.

Hanke ei ole yhteiskunnalliselta merkitykseltään aivan vähäpätöinen. On laskettu, että jos ylisukupolvinen lastensuojeluasiakkuus sijaishuollossa saataisiin puolittumaan, olisivat säästöt jopa 400 miljoonaa euroa vuodessa.