Teksti: Johanna Hedman, VTM, sosiaalityöntekijä, laatukoordinaattori, Hillevi Westman, psykologi, perhepsykoterapeutti ET, Ilona Vierikko, ESH, traumapsykoterapeutti ET

Sijoitettujen lasten puuttuminen kuvasta ei johdu siitä, että lapset olisivat perheessä eriarvoisessa asemassa, vaan rajaamista vaativat lastensuojelun asiakkaan asemaa säätelevät lait. Niiden mukaan kuva-albumit kertovat sijoitetun lapsen historiasta lastensuojelun asiakkaana, mikä on salassa pidettävää tietoa. Sijaisvanhemmat voivat liittää lapsille annettaviin valokuva-albumeihin yhteiskuvia vain silloin, kun kaikkien lasten huoltajat ovat antaneet jokaiseen kuvaan erikseen luvan.

Elämäntarinaan ei saa jäädä mustia aukkoja

Lastensuojelun menneisyystutkimuksen jälkeen havahduttiin sijoitettujen lasten kokemaan kaltoinkohteluun. Nyt esimerkiksi hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden kärkihankkeessa (LAPE) kehitetään lapsilähtöistä ja laadukkaampaa perhehoitoa. Keskeistä on taata sijoitetulle lapselle mahdollisuus tavalliseen arkeen, turvallisiin ihmissuhteisiin ja oikeuteen rakentaa omaa elämänhistoriaansa tasa-arvoisessa asemassa toisten lasten kanssa. 

Valokuvaamalla perheen yhteisiä hetkiä luodaan muistoja, joilla traumatisoituneelle lapselle syntyy korjaavia kokemuksia. Teemme SOS-Lapsikylässä paljon töitä sen eteen, että sijoitettujen lasten elämäntarinassa ei ole mustia aukkoja. Millaisen kuvan lapsuudesta antaa valokuva-albumi, jossa eivät voi esiintyä kaikki lapselle tärkeät ihmiset?

Ketään lasta ei saa syrjiä

Valokuvaamiseen puuttumalla lasta leimataan lastensuojelun asiakaslapsena olemisesta, alleviivataan sijoitetun lapsen erityisyyttä ja luodaan vaikutelmaa häpeällisyydestä.

Lastensuojelulaki on laadittu suojelemaan lasta. On tärkeää, että huolehditaan salassapitosäännöistä, jotta lapsen yksilönsuoja toteutuu. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan ketään lasta ei saa syrjiä syntyperänsä vuoksi.

Lain soveltamisen pinta on kalteva – ensisijaisesti pitäisi huomioida lapsen oikeus tavalliseen lapsuuteen. Voisiko lapsen omaan käyttöön tarkoitettuja valokuvia voisi ottaa ilman, että jokaista hetkeä varten tarvitaan lupalomakkeita?