Sopivan työpaikan löytäminen on iso haaste lähes jokaiselle nuorelle maasta riippumatta. Erityisen hankalaa se on nuorille, jotka elävät maissa, joissa on korkea työttömyysaste.

Arvokasta työkemusta isossa yrityksessä

Kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Yksi keskeisistä tavoitteista on varmistaa, että nuoret pääsevät työmarkkinoille, voivat tehdä ihmisarvoista työtä ja sitä kautta saavat riittävät taloudelliset edellytykset itsenäiseen elämään.

Hieno esimerkki nuorten työllistymisen edistämisestä kansainvälisesti on ollut yhteistyö maailman johtavan logistiikka-alan yrityksen, DHL:n, kanssa. Aluksi oli epäilyksiä siitä, voiko näin suuri yritys ymmärtää sijaishuollossa kasvaneiden nuorten elämää, mutta epäilykset osoittautuivat turhiksi. Viiden vuoden jälkeen yhteistyöstä on tullut menestystarina.

Tähän mennessä yli 2 000 nuorta 26 eri maassa on saanut DHL:n avulla mahdollisuuden työharjoitteluun, päässyt mukaan mentorointiohjelmiin ja oppinut monenlaisia uusia taitoja. Erään sijaishuollosta itsenäistyneen nuoren antama palaute työharjoittelusta kertoo paljon yhteistyön merkittävyydestä: ”Tämä oli ensimmäinen kosketukseni työelämään. Tunnen oloni huomattavasti itsevarmemmaksi, erityisesti tulevaisuuden suhteen. Näitä asioita kun ei opi koulun penkillä.”

Olen hyvin iloinen siitä, että myös Suomessa monet yrityskumppanimme, kuten Fazer, Bayer, Samsung, Dr. Oetker ja Janssen-Cilag ovat jo useampana kesänä tarjonneet kesätyöpaikkamahdollisuuksia kyliemme nuorille. Lisäksi lääkeyhtiö Janssen-Cilag Nordicin kanssa käynnistämämme kumppanuus tähtää muun muassa nuoren työelämään siirtymisen edistämiseen.

Nuoret etsimässä arkirytmiä elämään

SOS-lapsikylissä eläneille sijoitetuille nuorille itsenäistyminen on iso haaste. Omaan itsenäiseen elämään ja työelämään kiinni pääsemistä tuetaan Espoon Tapiolassa järjestettävässä SOS-Lapsikylän Rytmi-päivätoiminnassa. Rytmin avulla koulu- ja työelämän ulkopuolella olevia 16–21-vuotiaita nuoria autetaan löytämään arkirytmi elämäänsä.

Rytmi-toiminnan tavoitteena on saada nuori tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja löytämään voimavaroja. Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret saavat Rytmistä paikan, jossa he voivat olla osallisina ja johon he voivat päivittäin mennä. Rytmissä avustavat myös Janssen-Cilagin vapaaehtoiset, jotka kaikki ovat saaneet SOS-Lapsikylästä koulutuksen sijaishuollossa kasvaneiden nuorten kohtaamiseen.

Hyvät eväät elämään SOS-Lapsikylästä

Itselleni Rytmi-toiminta on erityisen lähellä sydäntä. Omien vanhempieni tuki on ollut korvaamaton apu matkallani aikuisuuteen. Olen myös pyrkinyt tukemaan omia tyttäriäni kaikin tavoin. Sama ei välttämättä päde sijaishuollossa kasvaneisiin nuoriin, joilla on itsenäistyessään monta menneisyyden haavaa parannettavanaan eikä aina turvallisia aikuisia tukenaan.

Onkin äärettömän tärkeää, että me SOS-lapsikyläyhteisössä yhdessä kumppaniemme kanssa pystymme tukemaan eri tavoin meiltä itsenäistyviä nuoria tässä isossa elämän taitekohdassa. Sijoitettujen lastenkin on aikanaan aikuistuttava ja niin sanotusti lennettävä pesästä.

Työmme todellinen vaikuttavuus mitataan siinä, kuinka meiltä itsenäistyvien nuorten siivet aikuisuudessa kantavat.