Lastensuojelussa hipsutellaan useimmiten varovasti lievimmällä riittävällä puuttumisella eteenpäin. Tyypillistä on, että lapsen ja perheen kokonaistilanne avautuu ongelma kerrallaan avohuollon asiakkuuden edetessä. Haasteena on jäsentymättömyys. Lapselle ja perheelle järjestetään perhetyötä/tehostettua perhetyötä ilman, että oikeastaan edes tiedetään, mihin työskentely kohdistuu. Kestoltaan muutaman tunnin kotikäyntejä tehdään virka-ajalla joitakin kertoja viikossa, ennakkoon sovitusti. Lastensuojelun asiakkuudet pitkittyvät, kun tukea ei osata kohdistaa oikeisiin ongelmiin riittävän tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Lapsi ja perhe eivät saa apua, joka heille kuuluu.

Perhekuntoutusta käytetään liian vähän

Lapsen oikeuksien sopimus turvaa lapsen oikeuden tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan. Lapsen oikeuksien komitea painottaa perheen erottamisen estämistä ja perheen yhtenäisyyden säilyttämistä. Perhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen ja hänen perheensä kuntouttamiseen. Sen tavoitteena on tukea, ohjata ja neuvoa perhettä siten, että lapsen asuminen vanhempansa kanssa on lapsen kannalta hyvä ja turvallinen ratkaisu. Perhekuntoutusta käytetään aivan liian vähän, vaikka sillä voitaisiin muita avohuollon tukitoimenpiteitä tehokkaammin estää perheen erottaminen ja säilyttää perheen yhtenäisyys.

Perhekuntoutuksen myötä lapsi voi olla vanhempansa hoidettavana myös silloin, kun vanhemman oma tai perheen kokonaistilanne on epävakaa. Perhekuntoutuksen tavoitteena on lasten kasvuolosuhteiden turvaaminen, vanhempien tukeminen ja perheen voimavarojen vahvistaminen. Laadukkaan perhekuntoutuksen aikana voidaan harjoitella tarpeellisia arjen taitoja, rajojen asettamista, säännöllistä päivärytmiä ja tukea perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta.

Perhekuntoutuksessa päästään pureutumaan perheen kokonaistilanteeseen. Parhaimmillaan perhe voi palata perhekuntoutuksen jälkeen kotiin riittävän ja oikein kohdennetun lastensuojelun avohuollon tuen turvin. Perheen voimavaroja on mahdollisesti saatu perhekuntoutuksen aikana vahvistettua jopa niin, että perhe pärjää lyhyen seurantajakson jälkeen omillaan.

Koti, laitos vai kodinomainen ratkaisu?

Perhekuntoutusta järjestetään eri tavoin. On kotiin suunnattua perhekuntoutusta, jossa perhettä tuetaan ja kuntoutetaan lapsen omassa kasvuympäristössä. Tämä ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa takaa riittävästi lapselle turvallista kasvuympäristöä, kun tukea ei ole tarjolla ympäri vuorokauden. Toinen vaihtoehto on laitosperhekuntoutusta, jolloin lapsi perheineen muuttaa kuukausiksi laitosolosuhteisiin. Siellä lapsen turvallinen kasvuympäristö voidaan varmistaa, mutta laitos on laitos, ei koti tai edes kodinomainen. Perhe jakaa arkensa ja yksityisyytensä perhekuntoutusyksikön ammatillisen henkilöstön ja muiden perheiden kanssa – halusi perhe sitä tai ei.

SOS-Lapsikylän perhekuntoutus on välimuoto edellisistä. Perhekuntoutusasunnot on integroitu huomaamattomaksi osaksi muuta asuinaluetta. Asunto on perheen koti perhekuntoutuksen ajan. Heidän ei tarvitse luopua yksityisyydestään enemmän kuin kuntouttava työskentely edellyttää. Lapselle turvallisen kasvuympäristön varmistavat SOS-Lapsikylän työntekijät, jotka ovat jatkuvasti saatavilla tukemassa, ohjaamassa ja neuvomassa. Tuki on ympärivuorokautista.

Vierailin SOS-Lapsikylän upouudessa perhekuntoutusyksikössä Tampereella. Tutustuin myös yhteen asunnoista, joka on tavallisten kotien yhteydessä. Avohuollon tehottomuutta pohtiessani olen kysynyt, miksi perhekuntoutusta ei käytetä enemmän jo lastensuojelun asiakkuuden alkupuolella. Perheitä on kuulemma vaikea motivoida perhekuntoutukseen. Asunnon kynnyksen ylitettyäni ihmettelin, miksi yksikään perhe kieltäytyisi perhekuntoutuksesta. Tilava ja valoisa asunto on sisustettu raikkaasti ja kodikkaasti. Asunto oli asukkaita vaille valmis koti.

Lievistä hipsutteluista tehokkaaseen puuttumiseen

Hallinnossa noudatettava suhteellisuusperiaate on sosiaalihuollossa nimeltään pienimmän tehokkaan tai lievimmän riittävän puuttumisen periaate. Näkemykseni mukaan lastensuojelussa on siirryttävä vihdoin lievimmästä riittävästä puuttumisesta pienimpään tehokkaaseen puuttumiseen. Lievimmillä riittävillä tukitoimenpiteillä pikkuhiljaa eteenpäin hipsuttelu ei ole kenenkään edun mukaista, jos se tarkoittaa lastensuojelun asiakkuuksien pitkittymistä ja tehotonta tukemista, joka johtaa lopulta lapsen sijoittamiseen pois kotoaan.

Perhekuntoutuksen tehokkaampi käyttö jo asiakkuuden alkuvaiheessa on paitsi inhimillisesti myös taloudellisesti paras ratkaisu, jos sillä voidaan varmistaa se, että lapsi voi asua vanhempansa kanssa. 
 

Lue lisää: Perhekuntoutus