Läheisyys on sykähdyttävää, koska siinä kokee aukenemista ja sulkeutumista. Jokainen sana voi avata, jokaisella sanalla voi avautua. Jokainen sana voi sulkea, jokaisella sanalla voi sulkeutua. Kun puhun, sanotuilla sanoilla on merkitystä. Yhtä painavia ja usein painavampiakin ovat sanat, jotka jätän sanomatta. Olen huomannut, että sanomalla jotain saatan kiertää sen, minkä oikeasti haluan sanoa. Sanomattomuuteen on syynsä. Syyt jäävät lähes aina omikseni. Aikuisenakin minulla on vielä paljon harjoiteltavaa.

Punkaharjun kylässä käynnistyi joulukuussa 2013 kylän kaikille kouluikäisille tarkoitettu foorumi. Sen päämääränä on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta kylän päätöksenteossa ja arjen ratkaisuissa. Totuttaa kylän kouluikäisiä puhumaan ja kuuntelemaan. Foorumi kokoontuu kerran kuukaudessa. Osallistujia on säännöllisesti 75 % kouluikäisistä. Määrä ja osallistujien halu ja kyky puhua yllättää joka kokoontumisella ryhmän kaksi aikuista.

Alun opettelun jälkeen keskustelu on ollut vilkasta ja avointa. Kipeitäkään asioita ei ole vältelty. Foorumilaiset ovat kertoneet millä tavalla heidän mielestään tästä kylästä tehtäisiin hyvän elämän kylä, mitä hyvä elämä sisältää ja miltä heistä nyt tuntuu. He ovat kaivanneet luottamuksellista ja kunnioittavaa kohtelua. He ovat ilmaisseet, etteivät koe tulevansa tarpeeksi kuulluiksi. He sanovat, että se toteutuu paremmin, jos he saavat lisää henkilökohtaista aikaa aikuisilta.

Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen ja heidän aito kuuntelemisensa on haaste aikuisten sydämille ja ammattitaidolle. Lastensuojelun taivaanrannan tulee olla kirkkaana mielessä. Aikuiseksi kasvaminen on täydemmäksi omaksi itsekseen tulemista. Osallisuus itseensä toteutuu rohkeudessa sanoittaa ajatuksensa ja tunteensa. Kokemus osallisuudesta itseensä kasvattaa osallisuuteen koko elinympäristön kanssa. Kuulluksi tullut uskaltaa kuulla.