SOS-Lapsikylä toivoo uudelta hallitukselta ja tulevilta kansanedustajilta vastuullista politiikkaa seuraavalla eduskuntakaudella, jotta lapsiperheköyhyys sekä lasten ja nuorten välinen eriarvoisuus vähenisivät. Suomen eduskunnan tulee päätöksillään taata, että jokainen lapsi ja nuori Suomessa voisi kasvaa täyteen potentiaaliinsa riippumatta siitä, millaiseen tilanteeseen hän on syntynyt.  

Mitä tämä tarkoittaa ja miten siihen meidän mielestämme päästään? 

SOS-Lapsikylä on julkaissut seitsenkohtaisen vaaliohjelman, joka sisältää konkreettisia hallitusohjelmatavoitteita. Esitämme muun muassa tapoja puuttua lapsiperheköyhyydestä aiheutuvaan eriarvoistumiseen ja keinoja uudistaa perheiden yksilöllisistä tarpeista lähtevää tukea. Lisäksi haluamme parantaa haavoittavassa asemassa olevien lasten kuulemista ja vahvistaa lasten osallisuutta. 

Jälkihuollon ikärajaa nostettava 25 ikävuoteen 

Yksi SOS-Lapsikylän pitkäaikaisista teemoista on ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen katkaiseminen. Tiedämme, että sijaishuollossa kasvaneilla nuorilla aikuisilla on keskimääräistä enemmän tarpeita itsenäisen hyvän elämän saavuttamiseksi ja liian monella itsenäisen elämän opettelu on vielä kesken 21-vuotiaana nykymuotoisen jälkihuollon loppuessa. Yksi konkreettisista tavoitteistamme on jälkihuollon ikärajan nostaminen 25 ikävuoteen. Tästä saimme kuulla iloisia uutisia tänään, kun sosiaali- ja terveysvaliokunta äänesti yksimielisesti ikärajan nostamisesta tehdyn lakialoitteen puolesta. Tätä olemme olleet ajamassa useiden lastensuojelujärjestöjen kanssa jo aiemmin

Jälkihuollon tavoitteissamme on myös nuoren oikeus kotiin ja opiskelurauhaan. Sijaishuollossa kasvaneen nuoren tulee saada asua sijaishuoltopaikassa toisen asteen opintojensa loppuun asti. Lisäksi jälkihuollossa olevalla nuorella tulee olla mahdollisuus palata kotiin, mikäli itsenäinen elämä on alussa haastavaa. Tällöin sijaisperheen on saatava riittävä korvaus myös jälkihuollon sijoituksesta. 

Ennakointi korjaavaa työtä edullisempaa 

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden asiat ovat usein poliitikkojen juhlapuheiden keskiössä. Ohjelmaamme olemme kiteyttäneet muutaman asian, joista seuraava hallitus voisi meidän mielestämme aloittaa. Monet näistä asioista vaativat yhteiskunnan panoksia, mutta samaan aikaan tulee muistaa korjaavien toimenpiteiden moninkertainen hintalappu. 

Olisi mahtavaa kuulla neljän vuoden päästä kaikkien kansanedustajien, hallituspuolueiden eturivistä oppositiopuolueiden viimeiseen penkkiin, sanovan ylpeänä juhlapuheissaan: “nämä me teimme!” 

Tutustu SOS-Lapsikylän eduskuntavaalitavoitteisiin