Tänään 12.8. vietetään YK:n kansainvälistä nuorison päivää. Vuosittaisella teemapäivällä halutaan antaa tunnustusta maailman nuorille globaalin yhteiskunnan kehittäjinä. Teema saa minut pohtimaan, mitä asioita nuoriso kansainvälistyneessä nykymaailmassa pitää tärkeänä, mitä he ajattelevat kansallisesta identiteetistä ja minkälaisen roolin yhteiskuntamme heille antaa? 

Nuoret arvostavat rauhaa ja kansainvälisyyttä

Valtion nuorisoneuvoston julkaisusta ”Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla – nuorisobarometri 2018” löytyvät vastaukset ainakin osaan kysymyksistäni. Kyselytutkimuksen teemoina ovat vaikuttaminen ja Eurooppa. Tutkimukseen vastanneista Suomessa asuvista nuorista 99% nimeää tärkeimmiksi arvoikseen terveyden, rauhan ja vapauden. Lähes yhtä tärkeäksi koettiin ihmisarvot (98%). Tärkeinä pidettiin myös tasa-arvoa, kansallista turvallisuutta ja ympäristön kunnioittamista (90%). 

Identiteetiltään nuoret kokivat itsensä vahvasti suomalaisiksi, mutta merkittäviä samaistumiskohteita ovat myös pohjoismaalaisuus ja eurooppalaisuus. Maailmankansalaisiksi ainakin jonkin verran itsensä kokee 81% ja monikulttuurisiksi 64%. Eurooppalaisiksi ja maailmankansalaisiksi itsensä kokevien nuorten osuus on kasvusuunnassa.

Nuorisobarometrin mukaan nuoret pitävät kansainvälisyyttä tärkeänä taitona. Lähes kaikki vastaajat (96%) ovat täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että toisiin kulttuureihin tutustuminen ja ihmisten mahdollisuus vapaaseen matkustamiseen on tärkeää. Kolme neljännestä nuorista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että heillä on paljon yhteistä EU-maissa asuvien saman ikäisten nuorten kanssa. 

Tutkimuksesta selviää, että turvattomuutta koetaan suhteessa maailmanlaajuisiin uhkiin, kuten ilmastonmuutokseen, kansainväliseen terrorismiin, maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja joukkotuhoaseisiin. Suomessa nuoret kokevat epävarmuutta syrjäytymisen, rasistisen väkivallan, hyvinvointipalveluiden tulevaisuuden ja suomalaisten eriarvoistumisen takia.

Globaaleja vaikuttajia

Pohdin mielessäni, että tutkimuksen tulokset ovat hyvin saman suuntaisia, mitä olen nuorten kanssa työskennellessäni kokenut. Omien kokemusteni mukaan nuoret pitävät erittäin tärkeänä arvopohjaista vuorovaikutusta ja tasa-arvoista kohtelua. Nuorisossa itse arvostan heidän ennakkoluulotonta ja avointa tapaansa kohdata erilaisuutta. Kansainvälisyys ja kulttuurisesti rikas kasvu- ja oppimisympäristö ovat tänä päivänä nuorten arkea.

Nykypäivänä yhteiskuntaamme ja tulevaisuuttamme on rakentamassa kulttuurisesti monimuotoinen ja ihmisarvoja kunnioittava nuoriso. Nuoret pysyvät reaaliaikaisesti mukana niin yhteiskunnallisissa kuin globaaleissakin muutoksissa. He ovat syntyneet aikana, jolloin lähes rajaton informaatio ja erilaisten kulttuurien kohtaaminen ovat läsnä päivittäisessä arjessa. Nuorisomme ei ole vain suomalaisen yhteiskunnan nuorisoa. He ovat osa kansainvälistä nuorisoa, jotka voidaan suuremmassa mittakaavassa nähdä globaaleina vaikuttajina. 

Yhteinen todellisuus ja jaetut unelmat

Näen nuorten roolin tulevaisuuden ratkaisujen kehittäjinä ja kulttuurisesti moninaisen vuorovaikutuksen rakentajina. Nuoret tarvitsevat ympärillään olevilta aikuisilta jakamista ja yhdessä elämistä. On tärkeää pyrkiä elämään yhteistä todellisuutta ja jakamaan unelmia nuorten kanssa, jotta voisimme oppia myös heiltä. Nuorille tulee antaa kunnolliset vaikuttamismahdollisuudet sekä heidän tarvitsemansa kannustus ja tuki. Toivon nuorten lähellä olevien aikuisten sekä poliittisten päättäjien ottavan tästä vastuuta, joka johtaa myös konkreettisiin tekoihin.

Havahdun ajatuksistani kuullessani TV-peliä pelanneen nuoren lopettelevan pelaamista: ”Hey I have to go now! Thanks, you´re a very good player, see you!”. Nuori selostaa minulle innostuneesti äskeisen pelin kulkua. Hymyilen hänelle ja sanon: ”Tämähän on aika jännittävä ja hieno asia: Sinä olet afganistanilainen, mutta olet myöskin suomalainen. Sen lisäksi olet vielä espoolainen. Puhut tosi hyvin suomea ja sinulla on kavereita, nyt myös Italiassa asuva pelikaveri. Sinulla on paljon elämässäsi”. Nuori katsoo minua leveä hymy huulillaan ja lähtee iloisen näköisenä kohti harrastuksiaan. 

Olen taas tänään oppinut paljon nuoriltamme.