Kahden viime vuoden aikana sijaishuollosta aikuistuneita yhteen koonneiden työpajojen selkeä viesti on, että lastensuojelun rakenteiden tulisi tukea ja vahvistaa hyvinvointia lakisääteisen lastensuojeluasiakkuusajan jälkeen.


Puhelinsovelluksella vertaismentoreita

SOS-Lapsikylä on tukenut jälkihuoltoajan jälkeistä varhaisaikuisuutta omalla jatkohuoltotoiminnallaan. Ylitse-puhelinsovelluksen kautta tukea ja keskustelukumppania tarvitsevat voisivat saada vertaistukea arjessa toimiseen SOS-Lapsikylän valmentamilta vertaismentoreilta.

Uudenlaisten toimintatapojen ja eri alojen ennakkoluuloton tarkasteleminen voi vähintään virkistää lastensuojelun juurtuneita tapoja. Parhaimmillaan se tuottaa välitöntä apua ja mahdollisuuksia heille, joiden hyvinvointia lapsuus ja nuoruus vielä aikuisuudessakin heikentävät.


Sijaishuollosta aikuistuneita tuettava 

Näemmekö sijoitetun lapsen elämän kokonaisena tarinana vai 18:n ja 21:n vuoden etappeina, joiden jälkeen olemme tehneet sen minkä kykenimme? Lakia, lastensuojelun tilastoja ja tutkimusta tarkasteltaessa tämä mielikuva saattaa ottaa ylivallan. Lapset kohtaavat kuitenkin joka päivä aitoa välittämistä ja läheisyyttä, myös sijaishuollossa.

Lailla ja normeilla tuntuu olevan kuitenkin niskalenkki myös lapsen tulevaisuuden rakentumisessa. Pahimmillaan laki mahdollistaa sen, että lastensuojelun tuki ja lapsuusvuosien aikana rakentuneet läheiset ihmissuhteet katoavat valokuvien kera kuin leikkaamalla. On jokaisen lapsen elämässä olevan aikuisen oma päätös jatkaako yhteydenpitoa aikuistuneeseen vai ei.

Onnekseni näitä vahvalla eettisellä ja inhimillisellä selkärangalla varustettuja lastensuojelun ammattilaisia on enemmän kuin osaamme olettaa. Sijaishuollosta aikuistuneiden tukemisen tulee kuitenkin olla yhteiskuntamme yhteinen tahtotila, jolle rakennetaan selkeä auttamisen missio siten, ettei tuen saaminen aikuisuudessa ole onnenkauppaa ihmissuhteiden viidakossa.


Yhteiskunnalle tärkeä investointi

Futurice ja Aalto-yliopisto näkevät sijaishuollosta itsenäistyvien ja jo aikuistuneiden tukemisen niin tärkeänä, että he antavat työpanoksensa ja osaamisensa käyttöömme ilmaiseksi! Uskommehan mekin lastensuojelussa, että aikanaan sijaisperheissä kasvaneiden tukeminen ja konkreettinen auttaminen on ihmisten ja yhteiskunnan kannalta tärkeä investointi.

*****

SOS-Lapsikylän Ylitse-projektissa tavoitteena on vaikuttaa lastensuojelun ylisukupolvisten asiakkuuksien vähenemiseen. Kolmivuotiseen hankkeeseen on myöntänyt rahoituksen Raha-automaattiyhdistys (nyk. Veikkaus).

Lue lisää:  Ylitse-projekti