Monet muutot aiheuttavat juurettomuutta

Asuinpaikkojen vaihdokset ja lukuisat muutot yhdistävät sijaishuollossa kasvaneiden nuorten aikuisten elämänkulkua. Eräs osallistuja totesi, että hänellä on ollut elämänsä varrella yli 30 osoitetta. Nuoret kuvasivat, että jatkuvat muutot ovat tuoneet elämään tietynlaisen juurettomuuden ja liikkeellä olon elämäntavan.

Luottamusta ei saa pettää vaikeuksien keskellä

Yhtenä huomionarvoisena elämänvaiheena koettiin murrosikä. Se toi usean nuoren elämään erilaista kipuilua, joka ilmeni yksilöllisin tavoin aina rajummasta aggressiivisuudesta erilaisiin itsensä etsimisen väyliin ja motivoitumattomuuteen. Tärkeintä nuorten mielestä olisi se, ettei heitä hylättäisi murrosiän kipuilun keskellä ja ”heivattaisi” muualle. Pahan olon ja etsikkovaiheen myrskyt koettiin luottamuksen osoittamisena. Tätä luottamusta ei saisi pettää poislähettämällä silloin, kun ongelmia tai haasteita ilmenee esimerkiksi koulunkäynnissä.

Omaa tarinaa jäsentämässä

Nuoruuteen kytkeytyy vahvasti itsensä etsiminen ja oman tarinan rakentaminen. Nuoret kokivat tärkeäksi oman tarinansa läpikäymisen ja työstämisen sijaishuollon aikana ja sen jälkeen. He keskustelivat päivän aikana esimerkiksi elämäänsä koskevien kirjausten ja raporttien merkityksestä oman tarinansa läpikäymisessä. Sosiaalityöntekijöiden ja sijaishuoltopaikan ohjaajien työstämiin asiakirjoihin uppoudutaan vielä aikuisiässäkin ja niitä pidettiin merkityksellisinä oman elämän jäsentämisessä.

Vanhemmuuteen tarvitaan tukea

Tapaamiseen osallistui kolme vanhemmaksi tullutta nuorta aikuista. Oman lapsen saaminen ja vanhemmaksi tuleminen koettiin merkittäväksi käännekohdaksi elämässä. Tärkeäksi, mutta puutteelliseksi, asiaksi koettiin vanhemmaksi tulemisen käsitteleminen. Nuorten vanhempien mielestä olisi tärkeää, että tukea olisi saatavilla enemmän esimerkiksi raskausaikana. Eräs osallistuja totesi, että ”kysyttäisin edes, miltä susta tuntuu tulla vanhemmaksi”. Nuorten mukaan olisi myös tärkeää saada tukea ja apua siihen, miten omalle lapselle voi selittää oman taustansa.

Sijaishuolto leimaa

Yhteistä nuorille oli huostaanotto ja sen tuoma leima elämän eri vaiheissa. Nuoret olivat pohtineet sijaishuollossa varttumisesta kertomista useiden elämäntapahtumien yhteydessä, kuten koulussa, työhaastattelutilanteissa ja työpaikalla. Eräs nuori kertoi, että koulussa oli annettu tehtäväksi oman lapsuuden albumin työstäminen. Päässä oli pyörinyt kysymys ”mitä sitten, kun ei ole omaa historiaa, kuvia tai sukua”. 

***

SOS-Lapsikylän Ylitse-projektissa tavoitteena on vaikuttaa lastensuojelun ylisukupolvisten asiakkuuksien vähenemiseen. Kolmivuotinen hanke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama. 

Nuorten kokemusasiantuntijoiden näkemykset toimivat tärkeänä pohjana, kun mietitään, miten sijaishuollossa kasvaneita nuoria voitaisiin paremmin tukea itsenäisen elämän kynnyksellä. 

Tutustu tarkemmin Ylitse-projektiin.