Olen itse luontaisesti kallellani eteenpäin, eli katse tulevaisuuteen.  Vuosi on vasta alussa, mutta omista suunnitelmistaan kannattaa lähteä tekemään totta heti, jotta kiireen tunne ei pääse yllättämään. Vaikka tekemiset ja tavoitteet tuntuvat tässä vaiheessa jopa kutkuttavan haasteellisilta, on muistettava, että tulevaisuuteen ei päästä tiikerinloikalla. Valmista tulee tekemällä asia kerrallaan. Tehdystä työstä tulee itselle hyvä mieli: sain aikaan ja voin merkitä asian valmiiksi.

Kokeilemista ja kannustavaa palautetta

Koska tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, on töitä tehdessä myös osattava luovia ja säätää tekemistä tavoitteita vastaan – kokeileminen, jatkuva arviointi ja rohkeus palkitaan. Epäonnistumisen pelossa ei kannata jättää kokeilematta jotain uuttakin. Moka on lahja, epäonnistuminenkin luo jotain uutta. 

Keskeisessä roolissa onnistumisessa on kannustus ja positiivisen palautteen voima. Että silloinkin kun ei itse usko mahdollisuuksiinsa, toinen kannustaa vieressä: kyllä sinä pystyt, ja tarvittaessa auttaa rinnalla. Me kaikki tarvitsemme läpi elämän toisia ihmisiä ylläpitääksemme hyvinvointiamme. Yhdessä tekemisessä on voimaa. Lopputulokset ovat yhä monimuotoisemmaksi ja nopeammaksi käyvässä yhteiskunnassa parempiakin, kun eri näkökulmat on osattu ottaa jo varhain huomioon.

Jokaista lasta tulee rohkaista kohti unelmiaan

Erityistehtävämme on luoda uskoa niihin lapsiin ja nuoriin, joiden lähtökohdat hyvään aikuisuuteen ovat kaikkein heikoimmat. Joihin ehkä kukaan ei ole aikaisemmin uskonut, tai ainakaan sanonut sitä ääneen. Joilla ei ole esimerkkiä siitä, mitä voisi tehdä ja tavoitella. Joiden puolesta rima on laskettu sen enempää kannustamatta tai jätetty rohkaisematta tavoittelemaan samaa kuin luokkakaverit. Tilastot näyttävät huonoilta, mutta tilaston takana on aina yksilö – lapsi tai nuori.

Jokaiselle lapselle tulee antaa mahdollisuus, ja luoda hänelle edellytyksiä parempaan. Jo hyvin pienet lapset osaavat itsekin kertoa toiveistaan ja odotuksistaan, kun vaan kuuntelemme heitä oikeasti. Ja autamme heitä unelmoimaan ja toteuttamaan sen. Kyllä sinä pystyt, tehdään yhdessä – kaikki on edessä.

Hyvää alkanutta Suomi 100 -vuotta!