Palautteen antaminen on ollut viime vuonna kaikissa palveluissamme entistä helpompaa. Olemme vuoden 2018 alusta keränneet palautetta asiakkailtamme systemaattisesti neuvottelujen yhteydessä joko tabletilla tai kännykällä. Palautetta on kerätty perhehoidosta, perhekuntoutuksesta sekä tukiperhe- ja kotouttamistoiminnasta. Vastaajia ovat olleet kuntien sosiaalityöntekijät, lasten vanhemmat sekä lapset itse, yhteensä yli 200!

Perhehoito – lähes kaikki sosiaalityöntekijät suosittelisivat

Sosiaalityöntekijöiden palautteessa kaikki antoivat perhehoidon yhteistyön toimivuudelle ja asiakirjojen laadukkuudelle reilusti yli neljän keskiarvon (asteikolla 1-5). Parhaimmat arvosanat saivat lapsen arvostava kohtaaminen, räätälöinti lapsen tarpeiden perusteella sekä yhteistyön toimivuus. Sosiaalityöntekijät arvioivat tasolla 9,1 (asteikko 1-10), että voisivat suositella SOS-Lapsikylän perhehoitoa: lapsista huolehditaan hyvin.

Lasten läheisillä, usein vanhemmilla, oli huolta lasten voinnista. Jatkossa kiinnitämme entistä enemmän huomiota yhteydenpidon kehittämiseen, jota vanhemmat toivoivat. Vanhempien mielestä SOS-Lapsikylän työntekijät kohtelevat heitä arvostavasti ja heidän kanssaan on helppo asioida. Jotkut vanhemmista pohtivat lastensuojeluun liittyvää bisnestä, vaikka SOS-Lapsikylä ei ole voittoa tavoitteleva toimija.

Perhehoidossa oleva lapsi oli kuvannut, että perhehoito on paras paikka, jossa olla. Lasten sijaisperheessä asumisen tyytyväisyys oli vain 3,8 (asteikolla 1-5), sillä sijaishuolto herättää myös paljon tunteita, kuten surua sijoittamisesta. Teemme jatkuvasti töitä, jotta lapsen on helppo pitää yhteyttä vanhempiinsa sijaishuollon aikana. SOS-Lapsikylä tarjoaa mahdollisuuden tapaamisasuntoihin: kodinomaisiin tiloihin, jossa lapset ja vanhemmat voivat tavata silloin, kun lapsen ei ole mahdollista vierailla vanhempien luona.

Perhekuntoutus – paikka, jossa toiveita uskaltaa kertoa

Perhekuntoutuksessa olleet lapset olivat erityisen tyytyväisiä siihen, että uskalsivat kuntoutusjakson aikana kertoa toiveitaan. Lasten toiveissa saattaisi olla, että heille kerrottaisiin perhekuntoutuksen tarkoituksesta enemmän. Tähän laadimmekin jatkossa lapsille omaa materiaalia!

Perhekuntoutuksessa olevien vanhempien palaute oli erittäin koskettavaa. Kyseessä on usein palvelu, jota perheelle tarjotaan vasta viimesijaisesti ja monet tulevat osin vastentahtoisesti. Vanhempien palautteet ylittivät kuitenkin reilusti neljän keskiarvon (asteikko 1-5). Lähes kaikkien vastaajien mukaan lapsi on tullut kohdatuksi perhekuntoutuksessa erinomaisesti, ilmapiiri on ollut kannustava ja työntekijät ammattitaitoisia. Vanhemmat kokivat, että ovat saaneet riittävästi apua ja tukea.

Myös sosiaalityöntekijöiden palaute perhekuntoutuksesta oli erinomaista (ka. yli 4). Erinomaista oli heidän mukaansa lapsen ja perheen empaattinen kohtelu, yhteistyön joustavuus ja laadukkaat asiakirjat. Sosiaalityöntekijät suosittelisivat perhekuntoutusta 9,3 keskiarvolla (asteikko 1-10).

Tukiperhetoiminta – hienoa päästä mukaan

”Olemme todella kiitollisia tukiperheestä. Parempia ei voisi olla!” totesi eräs vanhemmista. Kaikilla vastanneilla tukiperhetoimintaan mukaan pääseminen on auttanut perheen elämää. Myös sosiaalityöntekijät kokivat yhteistyön toimineen ja palvelun palvelleen tarkoitustaan.

Vastaajan mukaan ”tukiperheenä toimiminen on tuntunut luontevalta ja rooliin on ollut helppo astua, koska kaikesta on infottu niin hyvin. Olemme saaneet rauhassa keskittyä siihen tärkeimpään asiaan eli tukilapsen hoitamiseen, byrokratia ja muut viralliset asiat hoidetaan puolestamme”. Erityistä kiitosta saivat tukiperheiden yhteinen tekeminen sekä SOS-Lapsikylän avoin ja hyvä työskentelyilmapiiri.

Kotouttamistyö – ‘’kaikki on hyvin’’ kuvaa nuori

Kotouttamistyössä nuorten edustajien mukaan nuorten arvostava kohtaaminen oli erinomaista. Nuori saa apua ja tukea kotoutumiseen ja SOS-Lapsikylää suositellaan kotouttamispalveluiden tuottajana. Eräs vastaaja kuvasi, kuinka ”yhteistyö SOS-Lapsikylän kanssa on ollut mielestäni sujuvaa ja helppoa. Kasvatuksellinen ja lastensuojeluosaaminen näkyy työssänne”.

Nuoret toivoivat erityisesti tukea harrastusmahdollisuuksiin. Nuorten mukaan omaohjaajat ovat helposti lähestyttäviä (keskiarvo 4,2 asteikolla 1-5) jos nuorella on heille asiaa. Työntekijöiltä saa apua silloin kun tarvitsee, heidän kanssaan jutellaan riittävästi ja olo tuntuu turvalliselta (ka. 3,9). Nuoret myös tiesivät, minne ottaa tarvittaessa apua (ka. 4).

Palautteen pitää johtaa toimintaan

SOS-Lapsikylässä palautetta ei kerätä vain keräämisen ilosta. Olemme laatineet toimipistetasoiset koosteet palveluittain, joiden pohjalta suunnitellaan toiminnan kehittämistä alueellisesti ja koko organisaatiossa.

Tämän vuoden tavoitteena palautteiden keräämisessä on laajentaa vastaajamääriä helpottamalla vastaamisen kynnystä. Lisäksi rakennamme reaaliaikaista palautteidenkäsittelyjärjestelmää, joka mahdollistaa palautekoosteiden seurannan entistäkin paremmin.

Kerron mielelläni lisää saamastamme asiakaspalautteesta! Ota yhteyttä: johanna.hedman(at)sos-lapsikyla.fi.

Blogi: Koskettavaa ja kehittävää palautetta sijaishuollosta