Mukana oli sijaisperheissä asuvia lapsia ja nuoria, heidän vanhempiaan, sisaruksiaan ja muita läheisiään kuten isovanhempia, setiä ja tätejä, perheryhmäkodin nuoria, sijaisperheitä, sijaisperheistämme ja perheryhmäkodistamme itsenäistyneitä nuoria, perhekuntoutuksessamme olevia perheitä sekä runsas joukko työntekijöitämme Espoon ja Vantaan lapsikylistä. Puuron ja torttujen syönnin lomassa meitä kävivät tervehtimässä niin joulupukki kuin extreme-taikuri Erkki Eskola.

Olemme maailman suurin perhe 

SOS-Lapsikylä – maailman suurin perhe. Millä oikeutuksella me voimme niin sanoa järjestöstämme? SOS-Lapsikylä on olemassa siksi, että sen tehtävä on auttaa lasta asumaan perheessä. Sitä työtä me teemme yhdessä vanhempien sekä tuki- ja sijaisperheiden kanssa. 

Meille SOS-Lapsikylässä perhe on ilman muuta se yhteisö, johon lapsi on syntynyt. Mutta me ymmärrämme sen myös laajemmin. Se on erilaisten ihmisten muodostama yhteisö, jossa koetaan kuulumista yhteen, jossa koetaan, että olen jollekin tärkeä, jossa voi olla turvallisesti oma itsensä ja jossa tietää, että saa apua silloin, kun sitä tarvitsee.

Aikaa kohdata, halu auttaa

Me teemme SOS-Lapsikylässä säännöllisesti kyselyitä asiakkaiden lisäksi myös työntekijöillemme. Työntekijät antavat aina hyvät arvosanat työn merkityksellisyydelle. Työntekijämme kokevat, että se työ, jota he lapsikylässä tekevät on tärkeätä ja mielekästä. Ja kun me työntekijät näin koemme, leviää kokemuksemme toivottavasti myös asiakkaisiimme, lapsiin, nuoriin ja erilaisiin perheisiin. Niin että meistä välittyy se, että meillä on aikaa kohdata, että me olemme kiinnostuneita kuulemaan ja että me aidosti haluamme löytää perheille sen avun, joka heitä parhaiten auttaa. 

Puurojuhlassa joulu ja ilo toivat meidät yhteen. Toiveena oli, että kukin voisi ottaa mukaansa jonkin iloisen muiston, liittyi se sitten kohtaamiseen toisen ihmisen kanssa, maukkaaseen ruokaan tai pukin tuomaan joulupussiin. 

Tästä lapsikylätyössä on kyse! Kokoamme yhteen erilaisia ihmisiä erilaisista perheistä – jotta voimme olla toinen toisillemme iloksi ja avuksi erilaisissa elämäntilanteissa.