Lapsen mahdollisuus kasvaa oman perheensä kanssa samoin kuin perheen yhdistäminen sijoituksen jälkeen ovat tämän päivän lastensuojelutyön suuria haasteita.

Vuonna 2013 meillä SOS-Lapsikylässä päättyneissä sijoituksissa 34 prosenttia lapsista kotiutui takaisin omille vanhemmilleen, mitä voidaan pitää kohtuullisen hyvänä tuloksena, muttei vielä riittävänä. Liian monta lasta ja vanhempaa kärsii pitkästä erossa olon tuskasta.

Lähiomainen kulkee mukana elinkaaren ajan

Aina perheen yhdistäminen ei ole mahdollista, mutta silloinkin on tärkeää tehdä yhteistyötä lapsen läheisten kanssa. Kun sijoitus aikanaan lapsen täysi-ikäiseksi tultua päättyy, lapsen tärkeimmäksi tueksi ja turvaksi jää yleensä joku lapsen omainen: vanhempi tai vanhemmat, mahdollisesti sisarukset, muu lähisukulainen, kummi tai ystävä. On tärkeää itsenäistyvälle nuorelle aikuiselle, että hyvä suhde tähän läheiseen on valmiiksi olemassa.

SOS-Lapsikylässä olemme alkaneet kiinnittää erityistä huomiota perheiden kanssa työskentelyyn ja perheiden tukemiseen lapsen sijoituksen aikana. Sosiaalityöntekijämme Sonja Vanhanen on tutkimuksessaan haastatellut SOS-lapsikyliin sijoitettuja lapsia ja heidän läheisiään.

Vanhasen tutkimuksen mukaan vanhempien erityisasema lasten verkostoissa on ilmeinen. Vanhemmat koettiin elämän tärkeimpinä henkilöinä silloinkin, kun he olivat pitkiä aikoja poissa lapsen elämästä. Vanhemmat ovat lapsen minuuden rakennuspuita.

Vanhemmuus ei lopu lapsen huostaanottoon

Haastatellut vanhemmat kokivat usein jäävänsä lapsen huostaanoton jälkeen yksin eikä heillä yleensä ollut oikeaa tietoa perheen yhdistämisen mahdollisuuksista, vaikka yhdistymisen toive heillä säilyikin. Vanhemmilla on halu toteuttaa vanhemmuuttaan siitä huolimatta, että lapsi ei voi asua heidän luonaan.

On sydäntä riipaisevaa ajatella, miltä tuntuu lapsesta, joka joutuu elämään vanhempiaan ikävöiden. Yhtä tuskaiselta erossa olo tuntuu lapsestaan eroon joutuneesta vanhemmasta. Ikävää lieventää mahdollisuus tapaamisiin ja selkeä käsitys huostaanoton syistä ja siitä, minkä pitää muuttua, että perhe voisi yhdistyä uudelleen.

Samalla kun lasta autetaan, huostaan otetun lapsen vanhemmille onkin luotava polku heidän kuntouttamisekseen ja auttamisekseen. Vain tukemalla riittävästi koko perhettä voidaan saavuttaa lapsen kotiuttamistavoite.