Yhtenä kärkihankkeena toimintamallin kehittämisessä on ollut kunnianhimoinen tavoite taata tulevaisuudessa jokaiselle varkautelaiselle kouluikäiselle lapselle yksi hänelle mieluisa harrastus ympärivuotisesti, perheen tulotasosta riippumatta.

Kaikilla lapsilla ei ole varaa harrastaa

Tämä ei ole yksin Varkauden, vaan koko yhteiskuntamme haaste. Lasten ja nuorten harrastustoiminta polarisoituu, lapsiperheköyhyys ja haasteellinen työelämä asettavat haasteita lasten perheille ja sitä kautta myös harrastusten mahdollistaminen on toisille perheille käynyt mahdottomaksi.

Pätkätyöt, määräaikaiset työsuhteet ja ennen kaikkea työttömyys aiheuttavat taloudellista ahdinkoa suomaisille lapsiperheille. Toimeentuloon tehdyt etuusleikkaukset ja päivähoitopolitiikka ovat koskeneet köyhiä lapsiperheitäkin kovalla kädellä. Helpoin on karsia ylimääräisiä menoja nimenomaan lapsen harrastamisesta, joka ei ole perheelle ”pakollinen kulu”.

Yhteisöllisen ajattelun turvin voisimme tulevaisuudessa tarjota lapsille mahdollisuuden harrastaa, sillä ymmärrämme, että harrastuksissa lapset ja nuoret saavat mielekästä tekemistä, itseluottamusta ja elinikäisiä ystävyyssuhteita. Se on varsin yksinkertainen ja toisinaan myös hyvin edullinen keino ennalta ehkäistä syrjäytymistä. Tähän työhön tarvitaan meitä kaikkia!

Tukijoiden avulla lapsille harrastuksia Varkaudessa

Olen ollut etuoikeutetussa asemassa kehittämistyössämme Varkaudessa, jossa olen saanut keskustella näiden perheiden kanssa, joiden harrastustoimintaa olemme voineet tukea. Elämäntarinat ovat olleet monenkirjavia, toiveet ja tarpeet harrastamiselle yhtä lailla. Kohtaamisten jälkeen olen ymmärtänyt, että raha menee oikeaan osoitteeseen ja kipeään tarpeeseen.

Olemme päässeet tukemaan useiden lasten harrastamista ja keskustelleet kymmenien halukkaiden kanssa, jotka vielä ehkä pohtivat lajiaan tai keräävät rohkeutta lähteä mukaan harrastustoiminnan piiriin. Lajit ovat olleet partiosta musiikkiin, jääpallosta voimisteluun ja kaikkea näiden väliltä. Tässä yhteydessä haluankin kiittää niitä paikallisia yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä, jotka ovat mahdollistaneet näiden pienten ihmisten harrastamisen Varkaudessa.

Jotta voimme mahdollistaa näille kaikille innokkaille lapsille harrastustoimintaa, tarvitsemme jatkuvasti myös lahjoituksia, joiden varassa tämä toimintamme tällä hetkellä toimii. Lähtisitkö sinäkin mukaan tukemaan lasten harrastustoimintaa?


Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen Varkaudessa
Saaja: SOS-lapsikyläsäätiö
Tili: Nordea FI27 2386 1800 0100 66
Viite: 2202