Lisäksi työelämään liittyy myös omia kommervenkkejään, kuten lakeja, jotka säätelevät työntekoa, työn hakemiseen liittyviä vaiheita, kuten työhakemuksen ja CV:n tekoa, sekä erilaisia haastatteluita. Silti yksinkertaistettuna voisi sanoa, että jos pärjää elämässä, pärjää myös työelämässä.


Kaikilla ei samat lähtökohdat

Työelämään pyrkiville nuorille ovat hyödyksi myös lähtökohdat, jotka tukevat nuorta yksilöllisessä kasvussa ja kehityksessä parhaalla mahdollisella tavalla sekä avaavat ovia. Useinhan nuoren ensimmäinen työpaikka löytyy vanhempien tai sukulaisten kontaktien kautta. Ilman näitä kontakteja nuori voi jäädä heikkoon asemaan myöhemmissäkin elämänvaiheissa työnhaussa, jossa aiempi työkokemus näyttelee suurta roolia. Lähtökohdat työelämään eivät siis ole kaikille samat, vaikka esimerkiksi poliittisessa puheessa tätä usein vakuutellaan.

Sijaiskodissa elävästä nuoresta pidetään huolta parhaan taidon mukaan. Tällöin nuorelle mahdollistuu elämän perusedellytyksiä, myös niitä työelämässä pärjäämisen edellytyksiä, joita tulevassa itsenäisessä elämässä aikuisena tarvitaan. Lisäksi sijoitetuille nuorille toivottavasti kertyy myös sellaista pääomaa, mitä harvalla syntymäperheessä eläneellä nuorella on: kokemusta viranomaistahojen kanssa toimimisesta, oman mielipiteen ilmaisusta usein vieraillekin ihmisille tai suurille joukoille ja erilaisista neuvottelukäytännöistä. Vahvuuksia ja voimavaroja löytyy kaikilta riippumatta lähtökohdista, kunhan niiden etsimiseen saa apua.

Aikuista tarvitaan nuoren rinnalle


Mutta entä jos ne työelämän kontaktit vieläkin puuttuvat? Ne, joiden avulla ovet aukeavat, kun kaikki muu työelämään liittyvä on jo hallussa. Silloin kontakteja täytyy luoda. Täytyy saattaa nuoret ja työelämä sellaisiin kohtaamisiin, joissa sitoutuneet ja auttamishaluiset aikuiset ovat valmiita kulkemaan hetken matkaa nuoren rinnalla. Tarjoamaan osaamistaan ja tietämystään nuoren käyttöön ja sanomaan, että jos sinulle tulee mitä tahansa kysymyksiä, ota yhteyttä. Ovi on auki.

SOS-Lapsikylä järjesti tammikuussa H’uraa - työnhaun tehoviikonlopun 15-21-vuotiaille lastensuojelutaustaisille nuorille toista kertaa. Leirillä opiskeltiin ja harjoiteltiin työnhaun perusasioita sekä luotiin ihmissuhteita. Leiri toteutettiin yhteistyössä Janssenin, DNA:n ja MPS:n kanssa.