Koko luokka suunnittelee tulevaa luokkaretkeä WhatsApp-ryhmässä. Yhdessä on sovittu, että jokainen laittaa retkelle punaisen paidan päälleen, ja mitä eväitä kukin ottaa mukaan – yksi lapsi saapuu paikalle sinisessä paidassaan, ilman eväitä. Hänen puhelimensa on rikkoutunut, eikä hän ole saanut uutta laitetta, koska ne ovat kalliita.

Sijaishuollossa kasvava nuori ajattelee, että hänen ei kannata hakea lukioon opiskelemaan. Koulutehtäviä on paljon netissä ja ne tulee palauttaa digiympäristössä. Nuori tietää, että lastenkodissa on kaikille yhteinen tietokone, mutta miten hän voisi tehdä tehtäviä itsenäistymisensä jälkeen, omassa kodissaan? Ei ole varmaa, saisiko hän tukea oman läppärin ostamiseen.

Onko Suomi tasa-arvon mallimaa?

Monesti Suomessa ajattelemme, että mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu. Ajattelemme, että jokaisella ihmisellä on samanlaiset lähtökohdat kasvuun, kehitykseen ja esimerkiksi kouluttautumiseen. Meillä on täällä moni asia todella hyvin, mutta onko kaikilla lapsilla samanlaiset lähtökohdat esimerkiksi opiskeluun ja vapaa-aikaan?

Digitaalinen eriarvoisuus voi kuulostaa siltä, että se ei ole kaikkein isoin aihe, joista meidän tulisi olla huolissamme. Kuitenkin se voi kuvata laajemminkin sitä, miten lasten tasa-arvoiset oikeudet meillä toteutuvat.

Riskinä digitaalinen eriarvoistuminen

SOS-Lapsikylän pitkäaikainen yhteistyökumppani DNA toteutti koululaistutkimuksen 6–16-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille. Siinä saatujen tulosten perusteella 59 % suomalaisvanhemmista arvioi lasten keskuudessa tapahtuvan digitaalista eriarvoistumiskehitystä. Jopa 62 % vastaajista uskoi, että se vaikuttaa lapsen koulumenestykseen ja tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksiin. Samalla vanhemmat ovat havainneet, että älylaitteen puuttuminen asettaa lapsen ulkopuoliseen asemaan kaveripiirissään erityisesti nuoruusiässä.

Jos jo aikuisetkin arvioivat digilaitteisiin liittyvän eriarvoistumisen riskin näin suureksi, voimme vain kuvitella, miltä se näyttäytyy lapsista ja nuorista. Tiedämme sen, että lapset itse asiassa kertovat kiusaamis- ja eriarvoisuuskokemuksistaan tai vaikkapa köyhyyden pelostaan vanhemmille paljon harvemmin kuin sitä tapahtuu. Tulosten perusteella voikin siis olettaa, että lapset kohtaavat arjessaan paljon älylaitteisiin liittyvää kiusaamista, sen uhkaa tai syrjään jäämistä.

Digilaitteella monta tärkeää tehtävää

SOS-Lapsikylän lapsilta ja nuorilta pyydettiin myös kokemuksia ja ajatuksia digilaitteista ja niiden käytöstä. Lapset kertoivat laitteen olevan tarpeellisia, koska nykyään käytetään paljon nettiä. Tärkeää oli myös kavereiden kanssa puhuminen ja yhteydenpito.

Monen lapsen mukaan laite on tärkeä sen vuoksi, että sillä voi soittaa kotiin. Moni vastaajista kertoi, miten tärkeää yhteydenpito nimenomaan omiin vanhempiin ja sukulaisiin on.

Eräs lapsi vastasi, että digilaite on tärkeä sen vuoksi, että sillä voi soittaa poliisille.

Digilaite tukee lapsen osallisuutta

Tällä viikolla on vietetty lapsen oikeuksien viikkoa. Sen keskeisiä periaatteita ovat muun muassa lasten yhdenvertaisuuden toteutuminen, lapsen oikeus leikkiin ja yhteydenpitoon sekä lapsen mielipiteen kuuleminen.

Emme voi ajatella, että kansainvälisesti ratifioidut sopimuksen kohdat toteutuvat itsestään tai ainoastaan hyvällä tahdolla. Jos haluamme rakentaa Suomessa tasa-arvoista arkea ja mahdollisuuksia kaikille lapsille, tulee huomioida myös digilaitteiden merkitys sen muodostumiseen.

Digilaitteessa ovat lapsille tärkeät pelit ja sovellukset. Sen avulla he voivat toteuttaa tarvettaan mukavaan vapaa-aikaan. He voivat pitää yhteyttä heille tärkeisiin ihmisiin: kavereihin, sukulaisiin ja kaukana asuviin vanhempiin.

Digilaitteen avulla lapsi voi kertoa, mitä hän toivoo. Viesti lähtee vanhemmalle tai vaikka koulukuraattorille tai sosiaalityöntekijälle jopa keskellä yötä, jos haluaa tuoda esiin toiveitaan. Viestiin voi olla helpompi kirjoittaa, mitä toivoo tai mitä pelkää.

Digilaitteen avulla voi kutsua myös poliisin silloin, jos kodin tilanne sitä vaatii.
*
Hyvää lapsen oikeuksien viikkoa. Pidetään huoli, että lapsilla on oikeus myös tarvitsemiinsa laitteisiin!