Ehkä olet myös miettinyt, onkohan nyt hyvä muiden pelaajien kehittymisen kannalta, että tyttö tulee pelaamaan poikasi jääkiekkojoukkueeseen. Olet saattanut ehdottaa, että jätetään kutsumatta syntymäpäiville se kaikkein allergisin kaveri, koska siitä aiheutuu niin paljon vaivaa.

Edellä mainittujen lauseiden tunnustaminen omiksi ajatuksiksi nolottaa ja hävettää. Ihminen ajattelee usein olevansa tällaisten ennakkoluulojen ja ajatusten yläpuolella, mutta ne voivat silti muuttua todeksi erilaisissa arkisissa tilanteissa. Ja jos ihan totta puhutaan ja peiliin katsotaan, me aikuiset teemme paljon luokitteluja ja arvioita, joka voidaan katsoa syrjimiseksi.

30 vuotta lapsen oikeuksien puolesta

Tiesitkö, että lapsilla on ollut ihan oma ihmisoikeussopimuksensa, lapsen oikeuksien sopimus, jo kolmekymmentä vuotta? Yllättävän harva tietää, tai ainakaan tuntee sopimuksen sisältöä, vaikka tänä vuonna juhlitaan sopimuksen 30-vuotissyntymäpäivää. Suomessa lapsen oikeuksien sopimus tuli voimaan vuonna 1991.

Lapsen oikeuksien sopimus on kansainvälinen ihmisoikeussopimus. Kaikkien sopimusvaltioiden tulee kunnioittaa ja noudattaa sopimuksen mukaisia lapsen oikeuksia. Myös valtioiden kansallisen lainsäädännön tulee vastata sopimuksessa vahvistettuja oikeuksia.

Sopimuksessa on neljä yleisperiaatetta. Niistä ensimmäisen mukaan valtioiden tulee taata kaikille lapsille samat oikeudet, eikä mitään jaottelua voi tehdä rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun seikkaan liittyen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikille olisi aina ”samaa” ja ”saman verran”. Tulee huomioida se, että vaikeassa asemassa olevat lapset saavat erityistä tukea ja apua.

Lapsen syrjintä on kielletty sekä hänen omien ominaisuuksiensa, mutta myös hänen huoltajansa ominaisuuksien perusteella. Artiklan toinen kohta korostaa erikseen lapsen suojelua syrjinnältä ja rangaistukselta, jotka perustuisivat hänen huoltajiensa asemaan, toimintaan, mielipiteisiin tai vakaumuksiin.

Näe ainutlaatuisuus lapsessa

Sopimus velvoittaa siis valtioita, mutta eikö sen tulisi myös velvoittaa meitä kansalaisia, ihan joka päivä ja jokaisessa tilanteessa? Sillä, miten me täällä toisiamme kohtaamme, näemme, kuulemme ja ymmärrämme, on iso vaikutus tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. Lapselle on suurin asia maailmassa nähdä itsensä rakastettuna toisten silmissä. Jos lapsi ei näe sitä omien vanhempiensa silmistä, tulisi ympäristön, kuten päiväkodin kasvattajien, opettajien, terveydenhoitajien, sosiaalityöntekijöiden, kummien, mummojen ja valmentajien katsoa näitä lapsia erityisen suurella lämmöllä ja nähdä jokaisen lapsen ainutlaatuisuus.

Parasta lapsen oikeuksien toteuttamista on se, että yhteiskunta ja yhteisö tuomitsevat kaikenlaisen lapsiin kohdistuvan syrjinnän. Jokainen aikuinen voi aloittaa omasta itsestään ja omista asenteistaan ja sillä tavoin antaa parhaan mahdollisen mallin myös omille lapsilleen.