Haemme toimipistevastaavaa Vihantiin

SOS-Lapsikylän Pohjois-Suomen alueella toimii kolme toimipistettä. Tavoitteenamme on seuraavien vuosien aikana kasvattaa toimintaamme Pohjois-Suomessa. Vihannin SOS-lapsikylässä tukemme piirissä on noin 50 lasta vuosittain ja työntekijöitä on lähes 20. Koko Pohjois-Suomen alueella tukemme piirissä on yli 100 lasta.

Vastuullasi on toimipisteen operatiivinen toiminta ja henkilöstön johtaminen asetettujen tavoitteiden ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Johdat hoito- ja kasvatustyötä, vastaat taloudesta, toiminnan laadusta ja kiinteistöjen ylläpidosta. Sijaistat tarvittaessa aluejohtajaa sekä vuorollasi vastaat päivystyksestä toimipisteessä tai alueellisesti. Työhösi kuuluu myös hallinnollisia tehtäviä ja raportointia. Olet aluejohtoryhmän jäsen ja siten vahvasti mukana kehittämässä toimintaa.
 
Vihannissa on neljä laitosluvalla toimivaa lapsikyläkotia, joissa työskentelevät sijaisvanhemmat toimivat työsopimussuhteessa. Lisäksi meillä on toimeksiantosuhteisia sijaisperheitä. Tarjoamme myös perhekuntoutusta ja muita avohuollon palveluja sekä yleishyödyllisiä palveluita alueen perheille.

Laitoksen hoito- ja kasvatustehtävistä vastaavalla tulee olla kelpoisuuslain 10 §:n 4 momentin mukainen kelpoisuus: tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito.

Tämän lisäksi tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta ja halua sekä kykyä kehittää toimintaa. Ajokortti on välttämätön. Tehtävässä on kokonaistyöaika.

Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisteriote: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002.

SOS-Lapsikylä on kehittyvä ja kasvava lastensuojelun ja perheiden hyvinvointipalveluiden asiantuntijayhteisö, jossa sinulla on mahdollisuus työskennellä lähellä lasten ja perheiden arkea.

Lisätietoja antaa aluejohtaja Janne Kankaanniemi, puh. 044 761 4195.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen viimeistään 25.8.2017 sähköpostitse osoitteella janne.kankaanniemisos-lapsikylafi.