Haemme ohjaajaa Kaarinaan

Työyhteisömme pääasiallisena tehtävänä on hoitaa sijaishuoltoa tarvitsevia tai avohuollon tukitoimin tuettavia lapsia. Hoidamme sijoitettuja lapsia yhteisön ja moniammatillisen tiimin tukemassa perhehoidossa. Olemme ylpeitä työstämme ja osaamisestamme. Arvioimme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti erilaisista kokemuksista ja asiakaspalautteista oppien.

Ohjaaja työskentelee lapsikyläkodissa lasten ja lapsikylävanhempien kanssa. Tehtävät vaihtelevat lasten ja kotien tarpeiden mukaan. Ensisijaista työssä on lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä hänen hyvinvoinnistaan ja turvallisuudestaan huolehtiminen yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.

Ohjaajan tehtäviin kuuluvat mm. tiimityöskentely, erilaiset kirjalliset tehtävät, hoito- ja kasvatustyön tekeminen asiakassuunnitelmien mukaisesti ja verkostoyhteistyö. Tärkeä tehtävä on myös lapsen ja hänen läheistensä välisen yhteydenpidon tukeminen. Arvostamme erityisesti kehittävää otetta työhön. Tavoitteemme on aktiivinen ja hyvä yhteistyö lapsen läheisten kanssa.

Nyt haettavan ohjaajan tehtävä on määräaikainen ja kestoltaan vuoden 2018 loppuun.

Työ lastensuojelussa on usein vaativaa ja haasteellista, mutta vastapainona se antaa myös ainutlaatuisia onnistumisen kokemuksia. Ohjaajan tehtävä edellyttää monipuolista osaamista, pitkäjänteisyyttä ja lapsen pitämistä työn keskiössä. Tehtävässä pitää kyetä toimimaan omatoimisesti, aktiivisesti ja ratkaisukeskeisesti. Tehtävän hoitamisessa korostuvat hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Ohjaaja työskentelee yhteistyössä muun työyhteisön kanssa lapsen edun mukaisesti. Tehtävässä onnistumista tukevat vastaava ohjaaja ja kylän oma sosiaalityöntekijä.

Ohjaajalta edellytämme

  • sosiaali- tai terveysalan vähintään korkeakoulutasoista tutkintoa
  • kokemusta lastensuojelutyöstä
  • lastensuojelulain tuntemista
  • asiakaslähtöistä työskentelytapaa ja kykyä vaihdella ja soveltaa eri metodeja työssä
  • lapsen asettamista etusijalle työssä
  • pitkäjänteisyyttä
  • hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä kohdata erilaisia tilanteita ja ammatillisia haasteita
  • vastuullista toimintatapaa ja kykyä itsereflektointiin
  • ajokorttia

Ohjaajan työajat vaihtelevat lasten tarpeiden ohjaamana aamu-, päivä- ja iltavuoroissa, arkisin tai viikonloppuisin. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisteriote: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002.

Ota haaste vastaan ja tule Kaarinan lapsikylän innovatiiviseen toimintaympäristöön lastensuojelun näköalapaikalle. Tarjoamme sinulle vastuullisen ja palkitsevan työtehtävän!

Kaarinan lapsikylä on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä antaa lapsikylän johtaja Sari Carlsson sähköpostitse sari.carlssonsos-lapsikylafi tai puhelimitse numerosta 040 522 2015.

Hakemukset tehtävään pyydämme toimittamaan 28.8.2017 mennessä mieluiten sähköisinä osoitteeseen sari.carlssonsos-lapsikylafi tai postiosoitteella SOS-Lapsikylä Kaarina, Sari Carlsson, Luhtikatu 2 A, 20780 KAARINA. Kutsumme hakijoita haastatteluihin jo hakuajan kuluessa.