Haemme lastensuojelun ammattilaisia sijaisvanhemmiksi Espoon Niittykumpuun

SOS-Lapsikylä uusiutuu Espoossa ja siirtyy uusiin tiloihin Niittykumpuun. Samalla perinteinen lapsikylä muotoutuu ja integroituu osaksi muuta asutusta. Niittykummussa sijaisperheet asuvat kerrostaloasunnoissa, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan. Toimisto ja muut yhteiset tilat rakentuvat kotien lähettyville ja palvelevat koteja ja yhteisöllisyyden mahdollistumista. Tilavat perheasunnot mahdollistavat isonkin sisarussarjan sijoittamisen kaupunkiympäristöön.

Haemme Espoon Niittykumpuun rautaisia lastensuojelun ammattilaisia työsuhteessa toteutettavaan sijaisvanhemman tehtävään.

Rekrytoimme vanhempia laitosluvilla toimiviin lapsikyläkoteihimme työskentelemään vaativassa ja palkitsevassa tehtävässä sijoitettujen lasten kanssa. Lapsikyläkodit tarjoavat loistavat puitteet ammatilliseen sijaisvanhemmuuteen. Lapsikyläkodissa elämää rytmittävät arjen toiminnot: koulunkäynti, harrastukset, vapaa-aika, yhteydenpito vanhempiin. Kodissa lapsi oppii huolehtimaan itsestään ja ympäristöstään ja lapsen koulunkäyntiä ja harrastustoimintaa tuetaan lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Etsimme koulutettuja ammattilaisia
, edellytämme ammattikorkeakoulutasoista tehtävään soveltuvaa tutkintoa. Tehtävässä voi toimia pariskuntana, jolloin molemmat puolisot toimivat sijaisvanhempina. On myös mahdollista asua ja työskennellä lapsikyläkodissa siten, että toinen puolisoista toimii sijaisvanhempana ja toinen työskentelee kodin ulkopuolella.

Tarjoamme kilpailukykyisen palkan ja tilat sekä moniammatillisen tiimin ja yhteisön tuen. Sijaisvanhemmuus on vaativa tehtävä ja siten myös onnistumiset koetaan erittäin palkitsevina. SOS-Lapsikylä kannustaa itsenäiseen työskentelyyn, mutta on taustalla sijaisvanhemman tukena. Työnantaja tukee jaksamista myös mm. kattavalla työterveyshuollolla, kulttuuriseteleillä sekä mahdollistaa vapaapäivien toetutumisen.

Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisteriote: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002. Ajokortti tehtävässä on välttämätön.

SOS-Lapsikylä on toiminut Espoossa yli 50 vuotta ja sen erityispiirre perhehoidon kentällä on yhteisöllisyys, joka auttaa sijaisvanhempaa onnistumaan vaativassa tehtävässään. Uskallatko sinä ryhtyä sijaisvanhemmaksi ja lähteä mahdollistamaan lapselle hyvän kasvun edellytykset yhdessä yhteisön tuen turvin? Rohkeutesi palkitaan, kun näet lapsen kasvavan ja kehittyvän!

Lisätietoja antaa lapsikylätyön vastaava Miia Lipponen, puh. 044 459 8611. Hae tehtävään toimittamalla hakemuksesi Miialle osoitteeseen miia.lipponensos-lapsikylafi 25.9. mennessä.