Perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointi keskiöön

Päätöslauselmassa YK:n jäsenvaltiot ilmaisevat huolensa miljoonien lasten erityisestä haavoittuvuudesta ympäri maailman, sillä heikossa asemassa olevia perheitä ei tueta riittävästi eikä vanhempien huolenpidon menettäneille lapsille ole tarjolla riittävästi laadukasta hoitoa. Päätöslauselmassa on esitetty joukko toimia ja sitoumuksia tilanteen parantamiseksi ja lasten oikeuksien toteutumisen takaamiseksi.

SOS-lapsikyläjärjestö on tyytyväinen, että nyt perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointi on asetettu keskiöön lapsen oikeuksien toteutumiseksi ja suojelemiseksi. Toimenpiteet, joilla vahvistetaan vanhempien kykyä huolehtia lapsistaan ja parannetaan perheiden taloudellista ja sosiaalista tilannetta, ovat ensisijaisen tärkeitä. Näin myös varmistetaan, että sijaishuolto on aina viimesijainen keino.

SOS-lapsikyläjärjestö valmiina tarjoamaan laajaa kokemustaan ja osaamistaan

"Tämä päätöslauselma on historiallinen. Lapset, jotka ovat menettäneet tai ovat vaarassa menettää vanhempiensa huolenpidon, on usein jätetty huomiotta. Monien lasten lapsuus katkeaa hoivan ja suojelun puutteen vuoksi. YK:n uuden päätöslauselman täytäntöönpano on kehotus hallituksille laittaa kaikkien lasten oikeudet kuntoon”, kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön presidentti Siddhartha Kaul sanoo.

Presidentti Kaul lisää: ”SOS-lapsikyläjärjestö on kansainvälisenä lasten oikeuksien edistäjänä ja vuosikymmenien hoivaosaamisellaan valmiina tukemaan hallituksia ja muita viranomaisia päätöksen muuttamisessa konkreettisiksi toimiksi, jotta jokaisen lapsen oikeus laadukkaaseen hoivaan toteutuu."